Poster: Chiến dịch làm cho Thế giới sạch hơn năm 2023

Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn được Chương trình Môi trường Liên hợp quốc phát động trên phạm vi toàn cầu vào tuần thứ 3 tháng 9 hằng năm nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức, kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân và cộng đồng tham gia các hoạt động cải thiện và bảo vệ môi trường.
Trong những năm qua, Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn do Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức đã thu hút, sự quan tâm hưởng ứng của các Bộ, ban, ngành, tổ chức chính trị- xã hội các tỉnh, thành phố trên cả nước cùng hàng triệu người dân ở mọi tầng lớp khác nhau. Năm 2023, Bộ Tài nguyên và Môi trường tiếp tục phát động Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn với chủ đề “Chung tay hành động cho thế giới sạch hơn” với mục đích nâng cao nhận thức cộng đồng về công tác bảo vệ môi trường; khuyến khích các hoạt động, phong trào cộng đồng vì môi trường, hướng tới nền kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và phát triển bền vững; thực thi hiệu quả các cam kết của Việt Nam với cộng đồng quốc tế về bảo vệ môi trường, thích ứng biến đổi khí hậu.
=======================
TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN THANH THỦY
☎ Hotline: 1800.969.666 (miễn cước cuộc gọi)
📌 Địa chỉ : Khu 5, thị trấn Thanh Thủy, Thanh Thủy, Phú Thọ.

Tags: