Báo cáo kết quả đo lường chỉ số chất lượng Trung tâm Y tế Quý 1 năm 2020

40

Căn cứ Kế hoạch số 27/KH-TTYT ngày 18 tháng 02 năm 2020 của Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Thanh Thủy về việc Cải tiến chất lượng Trung tâm năm 2020;

Căn cứ Bộ chỉ số đo lường chất lượng Trung tâm Y tế (Ban hành kèm theo Quyết định số 19 /QĐ-TTYT ngày 08 tháng 01  năm 2020 của Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Thanh Thủy).

Trung tâm Y tế huyện Thanh Thủy báo cáo kết quả các chỉ số chất lượng quý I năm 2020 như sau:

====================
TRUNG TÂM Y TẾ THANH THỦY
BỆNH VIỆN AN TOÀN TRONG PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19
Hotline: 1800 969 666 (miễn cước cuộc gọi)
Thời gian làm việc: Khám BHYT tất cả các ngày trong tuần, cả Thứ 7, chủ nhật, ngày LỄ, TẾT
Địa chỉ: Khu 5, thị trấn Thanh Thủy, Thanh Thủy, Phú Thọ.