Báo cáo kết quả kiểm tra đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2019

9

Kết quả kiểm tra Bệnh viện năm 2019: điểm trung bình là 4.10 trong đó không có tiêu chí mức 1; không có tiêu chí mức 2; 13 tiêu chí mức 3 chiếm 15.66%; 47 tiêu chí mức 4 chiếm 56.63%; 23 tiêu chí mức 5 chiếm 27.71%. Tổng số điểm của các tiêu chí áp dụng: 342 (Có hệ số: 369).

 

TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN THANH THỦY
BỆNH VIỆN AN TOÀN TRONG PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19
Hotline: 1800 969 666 (miễn cước cuộc gọi)
Thời gian làm việc: Khám BHYT tất cả các ngày trong tuần, cả Thứ 7, chủ nhật, ngày LỄ, TẾT
Địa chỉ: Khu 5, thị trấn Thanh Thủy, Thanh Thủy, Phú Thọ.