Bộ Y tế ban hành Hướng dẫn tạm thời giám sát bệnh đậu mùa khỉ

 Ngày 22/8/2022, Bộ Y tế ban hành QĐ 2265/QĐ-BYT Hướng dẫn tạm thời giám sát bệnh đậu mùa khỉ, trong đó có cách phát hiện bệnh, triệu chứng và cách phòng bệnh đậu mùa khỉ.

Bộ Y tế ban hành Hướng dẫn tạm thời giám sát bệnh đậu mùa khỉ - Ảnh 1.

Infographic_Hướng dẫn tạm thời phòng, chống bệnh đậu mùa khỉ

Bộ Y tế ban hành Hướng dẫn tạm thời giám sát bệnh đậu mùa khỉ - Ảnh 2.

Đường lây truyền và Triệu chứng đậu mùa khỉ

Bộ Y tế ban hành Hướng dẫn tạm thời giám sát bệnh đậu mùa khỉ - Ảnh 3.
Bộ Y tế ban hành Hướng dẫn tạm thời giám sát bệnh đậu mùa khỉ - Ảnh 4.
Bộ Y tế ban hành Hướng dẫn tạm thời giám sát bệnh đậu mùa khỉ - Ảnh 5.
Bộ Y tế ban hành Hướng dẫn tạm thời giám sát bệnh đậu mùa khỉ - Ảnh 6.
Nguồn: Bộ Y tế

 

Tags: