BỮA TRƯA VUI VẺ CỦA CÁN BỘ, NHÂN VIÊN TẠI TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN THANH THỦY

  𝑇𝑢̛̀ 𝑛𝑔𝑎̀𝑦 01/01/2023, 𝐶𝑜̂𝑛𝑔 đ𝑜𝑎̀𝑛 𝑇𝑟𝑢𝑛𝑔 𝑡𝑎̂𝑚 𝑌 𝑡𝑒̂́ ℎ𝑢𝑦𝑒̣̂𝑛 𝑇ℎ𝑎𝑛ℎ 𝑇ℎ𝑢̉𝑦 𝑐𝑢𝑛𝑔 𝑐𝑎̂́𝑝 𝑠𝑢𝑎̂́𝑡 𝑎̆𝑛 𝑡𝑟𝑢̛𝑎 𝑚𝑖𝑒̂̃𝑛 𝑝ℎ𝑖́ 𝑐ℎ𝑜 𝑡𝑜𝑎̀𝑛 𝑡ℎ𝑒̂̉ 𝑐𝑎́𝑛 𝑏𝑜̣̂, 𝑛ℎ𝑎̂𝑛 𝑣𝑖𝑒̂𝑛 𝑦 𝑡𝑒̂́.
💥Với mục đích chăm lo đời sống vật chất, tinh thần nhằm nâng cao đời sống cho cán bộ, nhân viên y tế tại TTYT huyện Thanh Thuỷ. Từ ngày 01/01/2023 Công đoàn TTYT huyện Thanh Thuỷ cung cấp suất ăn trưa miễn phí cho toàn thể cán bộ, nhân viên y tế ngay tại tầng 2, Căng tin của Trung tâm.
👉Hôm nay, ngày 03/01/2023 là ngày đầu tiên toàn thể cán bộ, nhân viên y tế đi làm trở lại sau đợt nghỉ tết Dương lịch, Công đoàn TTYT huyện Thanh Thuỷ đã cung cấp 165 suất ăn trưa miễn phí với các món ăn phong phú, đầy đủ dinh dưỡng tới cho cán bộ, nhân viên y tế ở lại ăn và nghỉ trưa tại cơ quan.
==> 𝑩𝒖̛̃𝒂 𝒂̆𝒏 𝒕𝒓𝒖̛𝒂 𝒎𝒊𝒆̂̃𝒏 𝒑𝒉𝒊́ 𝒕𝒂̣𝒊 𝑻𝑻𝒀𝑻 𝒉𝒖𝒚𝒆̣̂𝒏 𝑻𝒉𝒂𝒏𝒉 𝑻𝒉𝒖̉𝒚 𝒕𝒖𝒚 𝒈𝒊𝒂́ 𝒕𝒓𝒊̣ 𝒗𝒂̣̂𝒕 𝒄𝒉𝒂̂́𝒕 𝒌𝒉𝒐̂𝒏𝒈 𝒍𝒐̛́𝒏 𝒏𝒉𝒖̛𝒏𝒈 đ𝒐́ 𝒍𝒂̀ 𝒔𝒖̛̣ 𝒒𝒖𝒂𝒏 𝒕𝒂̂𝒎, đ𝒐̣̂𝒏𝒈 𝒗𝒊𝒆̂𝒏 𝒄𝒖̉𝒂 𝑩𝒂𝒏 𝑮𝒊𝒂́𝒎 đ𝒐̂́𝒄, 𝑩𝑪𝑯 𝑪𝒐̂𝒏𝒈 đ𝒐𝒂̀𝒏 đ𝒆̂́𝒏 𝒕𝒐𝒂̀𝒏 𝒕𝒉𝒆̂̉ 𝒄𝒂́𝒏 𝒃𝒐̣̂, 𝒏𝒉𝒂̂𝒏 𝒗𝒊𝒆̂𝒏 𝒚 𝒕𝒆̂́ đ𝒂𝒏𝒈 𝒍𝒂̀𝒎 𝒗𝒊𝒆̣̂𝒄 𝒗𝒂̀ 𝒄𝒐̂́𝒏𝒈 𝒉𝒊𝒆̂́𝒏 𝒕𝒂̣𝒊 𝑻𝒓𝒖𝒏𝒈 𝒕𝒂̂𝒎 𝒀 𝒕𝒆̂́.
Pv: Thanh Huyền Lương – TTYT huyện Thanh Thủy
====================
🏥 TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN THANH THỦY
📞 Hotline: 1800 969 666 (miễn cước cuộc gọi)
⏰ Thời gian làm việc: khám #BHYT Tất cả các ngày
💒 Địa chỉ: Khu 5, thị trấn Thanh Thủy, Thanh Thủy, Phú Thọ.

Tags: