1800969666

Trang chủ GIỚI THIỆU VĂN BẢN BỆNH VIỆN

VĂN BẢN BỆNH VIỆN

Trung tâm Y tế huyện Thanh Thủy ” Chung tay nâng cao sức khỏe cộng đồng”!

Bảng giá Chẩn đoán hình ảnh Trung tâm Y tế Thanh Thủy

Dịch vụ Chẩn đoán hình ảnh STT Mã số Tên Đơn vị Giá BH Giá VP Giá DV Giá NN Mã số BHYT Tên BHYT Nhóm BHYT 1 HA000215 Chụp cắt lớp vi tính ruột non (entero-scan) có...

Trung tâm Y tế Thanh Thủy – Danh mục kỹ thuật bổ sung năm...

DANH MỤC KỸ THUẬT PHÊ DUYỆT BỔ SUNG  THỰC HIỆN TẠI TRUNG TÂM Y TẾ THANH THỦY NĂM 2020 TT TT 43 TT 21 DANH MỤC KỸ THUẬT PHÂN TUYẾN KỸ THUẬT 1 2 3 4 5 A B C D I....

Bài viết mới

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM