Chưa phân loại

Tin tức Y tế, đời sống, xã hội cập nhật mới nhất tại Website Trung tâm Y tế huyện Thanh Thủy

PHẪU THUẬT CHẤN THƯƠNG CỘT SỐNG CHO NGƯỜI BỆNH SAU TAI NẠN GIAO THÔNG

PHẪU THUẬT CHẤN THƯƠNG CỘT SỐNG CHO NGƯỜI BỆNH SAU TAI NẠN GIAO THÔNG

    𝑉𝑢̛̀𝑎 𝑞𝑢𝑎 𝑛𝑔𝑎̀𝑦 23/7/2023, 𝑐𝑢̀𝑛𝑔 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑠𝑢̛̣ ℎ𝑜̂̃ 𝑡𝑟𝑜̛̣ 𝑐𝑢̉𝑎 𝑇ℎ.𝐵𝑠 𝑇𝑟𝑎̂̀𝑛 Đ𝑖̀𝑛ℎ 𝑇𝑜𝑎̉𝑛 - 𝑘ℎ𝑜𝑎 𝑃ℎ𝑎̂̃𝑢 𝑡ℎ𝑢𝑎̣̂𝑡 𝐶𝑜̣̂𝑡 𝑠𝑜̂́𝑛𝑔 𝑏𝑒̣̂𝑛ℎ 𝑣𝑖𝑒̣̂𝑛 𝐻𝑢̛̃𝑢 𝑛𝑔ℎ𝑖̣ 𝑉𝑖𝑒̣̂𝑡 Đ𝑢̛́𝑐, 𝑇𝑟𝑢𝑛𝑔 𝑡𝑎̂𝑚 𝑌 𝑡𝑒̂́ ℎ𝑢𝑦𝑒̣̂𝑛 𝑇ℎ𝑎𝑛ℎ 𝑇ℎ𝑢̉𝑦 đ𝑎̃ 𝑡ℎ𝑢̛̣𝑐 ℎ𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑡ℎ𝑎̀𝑛ℎ 𝑐𝑜̂𝑛𝑔 𝑐𝑎 𝑝ℎ𝑎̂̃𝑢 𝑡ℎ𝑢𝑎̣̂𝑡 “𝐶𝑜̂́ đ𝑖̣𝑛ℎ 𝑐𝑜̣̂𝑡 𝑠𝑜̂́𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑎̆́𝑡 𝑙𝑢̛𝑛𝑔” 𝑐ℎ𝑜 …