Phòng Điều dưỡng

Phòng Điều dưỡng là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về tổ chức, điều hành và giám sát công tác chăm sóc người bệnh.

HỘI THI “ĐIỀU DƯỠNG TÀI NĂNG” NĂM 2022 TẠI TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN THANH THỦY

HỘI THI “ĐIỀU DƯỠNG TÀI NĂNG” NĂM 2022 TẠI TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN THANH THỦY

Chiều ngày 12/5/2022 Trung tâm Y tế huyện Thanh Thủy tổ chức Hội thi “Điều dưỡng tài năng” năm 2022 chào mừng ngày Quốc tế điều dưỡng với sự tham gia của 6 đội thi đến từ 17 khoa, phòng. Đến dự Hội thi có đồng chí Lê Thanh Bình – Chủ tịch Hội điều dưỡng tỉnh Phú Thọ; TS.BS Nguyễn Tiến Đoàn – Giám …

HỘI NGHỊ SƠ KẾT HOẠT ĐỘNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022; TRIỂN KHAI HOẠT ĐỘNG 6 THÁNG CUỐI NĂM 2022 CỦA HỘI ĐIỀU DƯỠNG TỈNH PHÚ THỌ

HỘI NGHỊ SƠ KẾT HOẠT ĐỘNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022; TRIỂN KHAI HOẠT ĐỘNG 6 THÁNG CUỐI NĂM 2022 CỦA HỘI ĐIỀU DƯỠNG TỈNH PHÚ THỌ

𝐂𝐡𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐧𝐠𝐚̀𝐲 𝟐𝟖/𝟕/𝟐𝟎𝟐𝟐, 𝐭𝐚̣𝐢 𝐓𝐫𝐮𝐧𝐠 𝐭𝐚̂𝐦 𝐘 𝐭𝐞̂́ 𝐡𝐮𝐲𝐞̣̂𝐧 𝐓𝐡𝐚𝐧𝐡 𝐓𝐡𝐮̉𝐲, 𝐇𝐨̣̂𝐢 Đ𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐝𝐮̛𝐨̛̃𝐧𝐠 𝐭𝐢̉𝐧𝐡 𝐏𝐡𝐮́ 𝐓𝐡𝐨̣ 𝐭𝐨̂̉ 𝐜𝐡𝐮̛́𝐜 𝐇𝐨̣̂𝐢 𝐍𝐠𝐡𝐢̣ 𝐬𝐨̛ 𝐤𝐞̂́𝐭 𝐡𝐨𝐚̣𝐭 đ𝐨̣̂𝐧𝐠 𝟔 𝐭𝐡𝐚́𝐧𝐠 đ𝐚̂̀𝐮 𝐧𝐚̆𝐦 𝟐𝟎𝟐𝟐; 𝐭𝐫𝐢𝐞̂̉𝐧 𝐤𝐡𝐚𝐢 𝐡𝐨𝐚̣𝐭 đ𝐨̣̂𝐧𝐠 𝟔 𝐭𝐡𝐚́𝐧𝐠 𝐜𝐮𝐨̂́𝐢 𝐧𝐚̆𝐦 𝟐𝟎𝟐𝟐. Đến tham dự hội nghị, về phía Sở Y tế có TS. Nguyễn Giang Long – …