1800969666

Trang chủ TIN TỨC HOẠT ĐỘNG CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN

CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN

Trung tâm Y tế huyện Thanh Thủy ” Chung tay nâng cao sức khỏe cộng đồng”!

Báo cáo kết quả tự kiểm tra đánh giá chất lượng Trung Tâm Y...

Kết quả Tự kiểm tra Trung tâm y tế thanh thủy năm 2020: điểm trung bình là 4.19 trong đó không có tiêu chí...

Báo cáo kết quả tự kiểm tra đánh giá chất lượng Trung Tâm Y...

Kết quả kiểm tra Trung tâm Y tế Thanh Thủy 6 tháng đầu năm 2020: điểm trung bình là 4.14 trong đó không có...

Báo cáo công khai thời gian chờ đợi khám chữa bệnh của người bệnh...

Báo cáo công khai thời gian chờ đợi khám chữa bệnh của người bệnh quý I năm 2020

Kết quả khảo sát thời gian khám bệnh theo quyết định 1313/QĐ-BYT quý I...

Báo cáo Kết quả khảo sát thời gian khám bệnh theo quyết định 1313/QĐ-BYT quý I năm 2020

Báo cáo kết quả đo lường chỉ số chất lượng Quý 1 năm 2020

Báo cáo kết quả các chỉ số chất lượng quý I năm 2020

Báo cáo kết quả đo lường chỉ số chất lượng Trung tâm y tế...

Báo cáo kết quả đo lường chỉ số chất lượng Trung tâm y tế Thanh Thủy Quý 2 năm 2020

Báo cáo kết quả kiểm tra đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2019

Kết quả kiểm tra Trung tâm năm 2019: điểm trung bình là 4.10 trong đó không có tiêu chí mức 1; không có tiêu chí mức 2; 13 tiêu chí mức 3 chiếm 15.66%; 47 tiêu chí mức 4 chiếm 56.63%; 23 tiêu chí mức 5 chiếm 27.71%. Tổng số điểm của các tiêu chí áp dụng: 342 (Có hệ số: 369).

Kết quả đánh giá bộ chỉ số chất lượng TTYT Thanh Thủy năm 2019

Thực hiện Kế hoạch triển khai thu thập bộ chỉ số chất lượng bệnh viện năm 2019 của Phòng QLCL

Thông báo kết quả tự kiểm tra chất lượng năm 2019

Kết quả tự kiểm tra Trung tâm: điểm trung bình là 4.07 trong đó 0 tiêu chí

Kết quả khảo sát thời gian khám bệnh theo quyết định 1313/QĐ-BYT quý I...

Tăng cường thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh; Trung tâm y tế Thanh Thủy đã không ngừng đánh giá và tiến hành cải tiến ...

Bài viết mới

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM