1800969666

TUYỂN DỤNG

Trung tâm Y tế huyện Thanh Thủy ” Chung tay nâng cao sức khỏe cộng đồng”!

THÔNG BÁO Kết quả điểm xét tuyển (vòng 2) viên chức theo chỉ tiêu...

Thông báo này được niêm yết tại Trung tâm Y tế huyện Thanh Thủy và trên trang thông tin điện tử của Trung tâm theo địa chỉ: trungtamytethanhthuy.vn Vậy Hội đồng xét tuyển viên chức xã hội hóa năm 2020 thông báo cho các thí sinh được biết

Thông Báo

Về việc niêm yết danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự vòng phỏng vấn (vòng 2) kỳ xét tuyển viên chức theo chỉ tiêu giường bệnh xã hội hóa năm 2020 của Trung tâm Y tế huyện Thanh Thủy

Thông báo về việc tuyển dụng viên chức theo chỉ tiêu giường bệnh Xã...

Trung tâm Y tế huyện Thanh Thủy thông báo tuyển dụng viên chức theo chỉ tiêu giường bệnh xã hội hoá năm 2020 với những nội dung sau

Thông báo về việc xét tuyển viên chức theo chỉ tiêu giường bệnh xã...

Xét tuyển viên chức theo chỉ tiêu giường bệnh xã hội hóa năm 2019

Bài viết mới

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM