CHÚC MỪNG GIÁNG SINH

  👩‍⚕️ 𝐍𝐡𝐚̂𝐧 𝐝𝐢̣𝐩 𝐆𝐢𝐚́𝐧𝐠 𝐬𝐢𝐧𝐡 𝐧𝐚̆𝐦 𝟐𝟎𝟐𝟐, 𝐓𝐫𝐮𝐧𝐠 𝐭𝐚̂𝐦 𝐘 𝐭𝐞̂́ 𝐡𝐮𝐲𝐞̣̂𝐧 𝐓𝐡𝐚𝐧𝐡 𝐓𝐡𝐮̉𝐲 𝐱𝐢𝐧 đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐠𝐮̛̉𝐢 𝐧𝐡𝐮̛̃𝐧𝐠 𝐥𝐨̛̀𝐢 𝐜𝐡𝐮́𝐜 𝐭𝐨̂́𝐭 đ𝐞̣𝐩 𝐧𝐡𝐚̂́𝐭 𝐭𝐨̛́𝐢 𝐜𝐚́𝐜 𝐠𝐢𝐚́𝐦 𝐦𝐮̣𝐜, 𝐥𝐢𝐧𝐡 𝐦𝐮̣𝐜, 𝐭𝐮 𝐬𝐢̃, 𝐜𝐡𝐮̛́𝐜 𝐬𝐚̆́𝐜, 𝐜𝐡𝐮̛́𝐜 𝐯𝐢𝐞̣̂𝐜 𝐜𝐮̀𝐧𝐠 𝐭𝐨𝐚̀𝐧 𝐭𝐡𝐞̂̉ 𝐛𝐚̀ 𝐜𝐨𝐧 𝐠𝐢𝐚́𝐨 𝐝𝐚̂𝐧 đ𝐨́𝐧 𝐦𝐨̣̂𝐭 𝐦𝐮̀𝐚 𝐆𝐢𝐚́𝐧𝐠 𝐬𝐢𝐧𝐡 𝐚𝐧 𝐥𝐚̀𝐧𝐡, 𝐡𝐚̣𝐧𝐡 𝐩𝐡𝐮́𝐜!
==> Trung tâm Y tế chân thành cảm ơn sự tin tưởng và tình cảm mà bà con giáo dân đã dành cho Trung tâm cũng như đội ngũ Y, Bác sĩ, cán bộ, nhân viên trong thời gian vừa qua!
==> Mỗi Y, Bác sĩ, cán bộ, nhân viên của Trung tâm luôn ý thức từng ngày, từng giờ phấn đấu, học hỏi, trau rồi kiến thức, rèn luyện kỹ năng, nâng cao tinh thần, trách nhiệm để phục vụ người dân được tốt hơn, hướng tới sự hài lòng của người bệnh!
🎄 𝑪𝒉𝒖́𝒄 𝒄𝒉𝒐 𝒎𝒐̣𝒊 𝒖̛𝒐̛́𝒄 𝒏𝒈𝒖𝒚𝒆̣̂𝒏 𝑮𝒊𝒂́𝒏𝒈 𝒔𝒊𝒏𝒉 𝒄𝒖̉𝒂 𝒃𝒂̣𝒏 𝒕𝒉𝒂̀𝒏𝒉 𝒉𝒊𝒆̣̂𝒏 𝒕𝒉𝒖̛̣𝒄! 𝑴𝒆𝒓𝒓𝒚 𝑪𝒉𝒓𝒊𝒔𝒕𝒎𝒂𝒔!
============================
🏥 TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN THANH THỦY
☎️ Hotline: 1800 969 666 (miễn cước cuộc gọi)
⏰ Thời gian làm việc: khám #BHYT thứ 7, chủ nhật và cả ngày NGHỈ, LỄ, TẾT.
🖲 Địa chỉ: Khu 5, thị trấn Thanh Thủy, H. Thanh Thủy, T. Phú Thọ.

Tags: