CHÚC MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11

✨ Mừng ngày Giáo Dục đẹp hồng tươi
✨ Tết của Thầy Cô rạng sắc ngời
✨ Nắng sớm long lanh trong cả nước
✨ Nhân dân ngưỡng mộ chúc đều trời
✨ Yêu nghề dạy dỗ nhiều tâm đức
✨ Mến nghiệp cùng xây quá tuyệt vời
✨ Vững chắc niềm tin kiến thức chuẩn
✨ Đưa thuyền đất nước mạnh muôn đời…
💞 𝐍𝐡𝐚̂𝐧 𝐧𝐠𝐚̀𝐲 𝐧𝐡𝐚̀ 𝐠𝐢𝐚́𝐨 𝐕𝐢𝐞̣̂𝐭 𝐍𝐚𝐦 𝟐𝟎/𝟏𝟏, 𝐓𝐫𝐮𝐧𝐠 𝐭𝐚̂𝐦 𝐘 𝐭𝐞̂́ 𝐡𝐮𝐲𝐞̣̂𝐧 𝐓𝐡𝐚𝐧𝐡 𝐓𝐡𝐮̉𝐲 𝐱𝐢𝐧 𝐠𝐮̛̉𝐢 𝐧𝐡𝐮̛̃𝐧𝐠 𝐥𝐨̛̀𝐢 𝐜𝐡𝐮́𝐜 𝐭𝐨̂́𝐭 đ𝐞̣𝐩 𝐧𝐡𝐚̂́𝐭 đ𝐞̂́𝐧 𝐜𝐚́𝐜 𝐭𝐡𝐚̂̀𝐲 𝐜𝐨̂ 𝐠𝐢𝐚́𝐨. 𝐂𝐡𝐮́𝐜 𝐜𝐚́𝐜 𝐓𝐡𝐚̂̀𝐲, 𝐜𝐚́𝐜 𝐂𝐨̂ 𝐥𝐮𝐨̂𝐧 𝐦𝐚̣𝐧𝐡 𝐤𝐡𝐨̉𝐞, 𝐡𝐚̣𝐧𝐡 𝐩𝐡𝐮́𝐜, 𝐭𝐡𝐚̀𝐧𝐡 𝐜𝐨̂𝐧𝐠 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐬𝐮̛̣ 𝐧𝐠𝐡𝐢𝐞̣̂𝐩 𝐭𝐫𝐨̂̀𝐧𝐠 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢
============================
🏥 TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN THANH THỦY
☎️ Hotline: 1800 969 666 (miễn cước cuộc gọi)
⏰ Thời gian làm việc: khám #BHYT thứ 7, chủ nhật và cả ngày NGHỈ, LỄ, TẾT.
🖲 Địa chỉ: Khu 5, thị trấn Thanh Thủy, H. Thanh Thủy, T. Phú Thọ.

Tags: