Đảm bảo ô xy y tế, đáp ứng các cấp độ dịch bệnh COVID- 19 trên địa bàn tỉnh

26

UBND tỉnh vừa có kế hoạch số 4964/ KH- UBND ngày 27/10 về việc đảm bảo ô xy y tế, đáp ứng các cấp độ dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh cho các bệnh viện, cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh, các trạm y tế lưu động và người bệnh F0 đủ điều kiện cách ly điều trị tại nhà. 

Theo đó, các địa phương chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về năng lực tiếp nhận đưa vào sử dụng, dự trữ sẵn sàng ô xy y tế. Sử dụng nguồn lực hợp lý, an toàn, tiết kiệm và hiệu quả trong công tác thu dung, điều trị bệnh nhân COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Cập nhật, khai thác và sử dụng có hiệu quả tối đa các nguồn lực sản xuất, cung ứng ô xy y tế trên địa bàn tỉnh, chuẩn bị cơ sở hạ tầng ô xy y tế điều trị người bệnh COVID- 19 theo các kịch bản, diễn biến dịch bệnh với phương châm “4 tại chỗ”.

Thời gian thực hiện được chia làm 2 giai đoạn. Giai đoạn 1: các địa phương, đơn vị lập kế hoạch và triển khai các hoạt động cấp bách, trọng tâm xong trước ngày 10/11. Giai đoạn 2: Tiếp tục triển khai các hoạt động, mở rộng quy mô, nâng cấp cơ sở hạ tầng ô xy (đường ống dẫn khí, máy nén, hút, ổ khí ra đầu giường…); mua sắm thiết bị chứa ô xy (bình ô xy khí nén, bồn chứa ô xy lỏng, giàn hóa hơi…); mua sắm bổ sung các trang thiết bị phụ trợ (máy thở, mask, van điều áp, hệ thống ô xy y tế dòng cao HFNC, máy ECMO …); tăng cường sản xuất, điều phối hiệu quả mạng lưới sản xuất, cung ứng ô xy trên địa bàn tỉnh.

Văn Lang

Theo: http://baophutho.vn/suc-khoe-doi-song/202110/dam-bao-o-xy-y-te-dap-ung-cac-cap-do-dich-benh-covid-19-tren-dia-ban-tinh-180582