Đánh giá cấp độ dịch đến 18 giờ ngày 22/12/2021: 13 huyện, thị, thành ở cấp độ 1

25

PhuthoPortal – Từ 6 giờ đến 18 giờ ngày 22/12/2021, Phú Thọ ghi nhận 28 ca mắc COVID-19 mới. Trong đó có 1 trường hợp từ Hà Nội trở về tỉnh, đã được địa phương quản lý tại Mỹ Thuận – Tân Sơn; 12 trường hợp từ F1 đã được cách ly, quản lý; 15 trường hợp mắc mới cộng đồng tại thành phố Việt Trì 11 ca (Chu Hóa 3 ca; Gia Cẩm 2 ca; Minh Phương 2 ca; Thọ Sơn 1 ca; Trưng Vương 2 ca; Tân Dân 1 ca), huyện Hạ Hòa 2 ca (Xuân Áng); huyện Tam Nông 1 ca (Vạn Xuân), huyện Thanh Thủy 1 ca (Đào Xá).

Đánh giá cấp độ dịch (theo Nghị quyết 128/NQ-CP, ngày 11/10/2021 của Chính phủ; Quyết định 4800/QĐ-BYT, ngày 12/10/2021 của Bộ Y tế): Toàn tỉnh ở cấp độ 1 (số ca mắc mới trong cộng đồng xấp xỉ 6,28 ca/100.000 dân/tuần; 97,2% người dân từ 18 tuổi trở lên được tiêm ít nhất một liều vắc xin COVID-19).

Cấp huyện: 13 huyện, thị, thành ở cấp độ 1.

Cấp xã: Không có xã/phường/thị trấn ở cấp độ 4; có 4 xã ở cấp độ 3 (Lương Sơn – Yên Lập; Thạch Đồng – Thanh Thủy; Vụ Quang – Đoan Hùng; Địch Quả – Thanh Sơn); 15 xã ở cấp độ 2 và 206 xã/phường/thị trấn còn lại ở cấp độ 1.

Trong ngày, số bệnh nhân khỏi bệnh và ra viện là 36 ca; lũy tích tính từ ngày 14/10/2021 là 2.163 ca. Số tử vong trong ngày: 0 ca; lũy tích từ ngày 14/10/2021 đến này là 8 ca (đều là người cao tuổi, bệnh nền).

Số bệnh nhân đang được điều trị là 351 trường hợp. Trong đó có 85 trẻ em dưới 16 tuổi (chiếm 24,2%); 2 phụ nữ có thai (chiếm 0,6%); 69 người trên 50 tuổi (chiếm 19,6%); 21 người trên 65 tuổi (chiếm 6,0%), 26 người có bệnh nền (chiếm 7,4%).

Trong ngày, đã truy vết được 553 F1, 1.433 F2, 628 F3; 22 người trở về từ vùng dịch. Toàn tỉnh hiện đang quản lý, theo dõi 7.240 F1 (trong đó: 22 trường hợp cách ly tập trung và 7.218 trường hợp cách ly tại nhà); 12.729 F2; 8.582 F3 và 240 người trở về từ các vùng có dịch đang thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo quy định.

Lũy tích toàn tỉnh đã thực hiện 329.512 mẫu xét nghiệm.

Trong ngày, tỉnh Phú Thọ tổ chức tiêm 18.786 liều vắc xin COVID-19. Không ghi nhận trường hợp phản ứng thông thường/phản ứng nặng sau tiêm.

Lũy tích toàn tỉnh đã có 982.461 (97,2%) người ≥ 18 tuổi đã được tiêm ít nhất 1 mũi vắc xin, trong đó có 967.304 (95,7%) người đã được tiêm đủ 2 mũi. Toàn tỉnh có 124.184 (96,6%) trẻ từ 12 – 17 tuổi được tiêm 1 mũi vắc xin COVID-19, trong đó có 8.918 (6,9%) trẻ được tiêm đủ hai mũi vắc xin COVID-19.

Lệ Thủy (tổng hợp)

Theo: https://phutho.gov.vn/vi/danh-gia-cap-do-dich-den-18-gio-ngay-22122021-13-huyen-thi-thanh-o-cap-do-1