Đánh giá cấp độ dịch tại tỉnh Phú Thọ (theo Nghị quyết 128/NQ-CP, ngày 11/10/2021 của Chính phủ; Quyết định 4800/QĐ-BYT, ngày 12/10/2021 của Bộ Y tế)

58

Theo báo cáo của Sở Y tế, tính đến 18h00 ngày 17/10/2021 toàn tỉnh Phú Thọ ở cấp độ 2 (số ca mắc mới là 1,82 ca/100.000 dân/tuần); tỷ lệ tiêm vắc xin người từ 65 tuổi trở lên chưa đạt yêu cầu.

Cấp huyện: Huyện Lâm Thao, Phù Ninh và thành phố Việt Trì được đánh giá ở cấp độ 2; các huyện, thị còn lại ở cấp độ 1 (không phát hiện ca mắc trong hai tuần qua).

Cấp xã: Có 01 xã được đánh giá ở cấp độ 4; 01 xã được đánh giá ở cấp độ 3; 03 xã được đánh giá ở cấp độ 2 và các xã/phường/thị trấn khác được đánh giá ở cấp độ 1.

BBT

Theo: https://soyte.phutho.gov.vn/Chuyen-muc-tin/Chi-tiet-tin/title/8291/ctitle/18