Đánh giá cấp độ dịch tính đến 06h00 ngày 26/10/2021 (theo Nghị quyết 128/NQ-CP, ngày 11/10/2021 của Chính phủ; Quyết định 4800/QĐ-BYT, ngày 12/10/2021 của Bộ Y tế)

27

– Toàn tỉnh: ở Cấp độ 2 (số ca mắc mới xấp xỉ 7,36 ca/100.000 dân/tuần; 61,28% người dân từ 18 tuổi trở lên được tiêm ít nhất một liều vắc xin COVID-19).

– Cấp huyện: Tp. Việt Trì, thị xã Phú Thọ, các huyện: Lâm Thao, Tam Nông và Phù Ninh ở Cấp độ 2; các huyện còn lại ở Cấp độ 1.

– Cấp xã: toàn tỉnh có 01 xã ở Cấp độ 4 (Chu Hóa – Tp. Việt Trì); 06 xã ở Cấp độ 3 (phường Thọ Sơn, Vân Cơ – TP. Việt Trì; TT Hùng Sơn, xã Tiên Kiên, Thạch Sơn – Lâm Thao và xã Trị Quận – Phù Ninh); 25 xã ở Cấp độ 2 và các xã/phường/thị trấn còn lại ở Cấp độ 1.

Theo: https://soyte.phutho.gov.vn/Chuyen-muc-tin/Chi-tiet-tin/title/8359/ctitle/18