1800969666

1800 969 666

ĐĂNG KÝ KHÁM VÀ TƯ VẤN TẠI TTYT THANH THỦY

    TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN THANH THỦY

    Địa chỉ: Khu 5 – TT.Thanh Thủy, Thanh Thủy, Phú Thọ

    Điện thoại: 1800969666 (Miễn 100% cước gọi đến)

    Email: ttyt.thanhthuy@gmail.com

    Website: https://trungtamytethanhthuy.vn