1800969666

0963.491.414

ĐĂNG KÝ KHÁM VÀ TƯ VẤN TẠI TTYT THANH THỦY

TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN THANH THỦY

Địa chỉ: Khu 5 – TT.Thanh Thủy, Thanh Thủy, Phú Thọ

Điện thoại: 1800969666 (Miễn 100% cước gọi đến)

Email: ttyt.thanhthuy@gmail.com

Website: https://trungtamytethanhthuy.vn