Đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng mũi 2 và lập danh sách đối tượng tiêm mũi 3 vắc xin COVID-19

30

Theo số liệu báo cáo tiến độ tiêm chủng vắc xin COVID-19, toàn tỉnh có 982.322 (97,2%) người ≥ 18 tuổi đã được tiêm ít nhất 01 mũi vắc xin, 942.254 (93,2%) người đã được tiêm đủ 02 mũi. Tuy nhiên, hiện nay tiến độ tiêm chủng rất chậm, đặc biệt một số địa phương đã được phân bổ vắc xin nhưng chưa tổ chức tiêm chủng. Để đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vắc xin COVID-19 mũi thứ hai toàn tỉnh, đồng thời đảm bảo thời gian, điều kiện để tiêm mũi 3 cho các đối tượng nguy cơ cao, Giám đốc Sở Y tế yêu cầu:

Trung tâm Y tế các huyện, thị, thành

Khẩn trương tiếp nhận vắc xin COVID-19 đã được Sở Y tế phân bổ từ kho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh. Tổ chức tiêm mũi 2 ngay khi nhận được vắc xin COVID-19. Đảm bảo công tác an toàn tiêm chủng theo quy định.

Tham mưu UBND cấp huyện rà soát lại, lập danh sách đối tượng đủ điều kiện tiêm mũi 3 vắc xin phòng COVID-19, cụ thể:

Tiêm bổ sung vắc xin phòng COVID-19

– Đối tượng: người từ 18 tuổi trở lên, bảo đảm bao phủ cho toàn bộ người từ 50 tuổi trở lên đã tiêm đủ liều cơ bản (tiêm 1 hoặc 2 hoặc 3 mũi tùy theo loại vắc xin) bao gồm:

+ Người có nguy cơ cao: có tình trạng suy giảm miễn dịch vừa và nặng như người cấy ghép tạng, ung thư, HIV, đang điều trị thuốc ức chế miễn dịch hoặc đã điều trị trong vòng 6 tháng…;

+ Người đã tiêm đủ liều cơ bản bằng vắc xin của hãng Sinopharm hoặc vắc xin Sputnik V.

+ Lực lượng tuyến đầu chống dịch: Y tế, công an, quân đội, dân quân tự vệ, Tổ COVID-19 cộng đồng, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 các cấp.

  • Loại vắc xin: cùng loại với liều cơ bản hoặc vắc xin mRNA.
  • Khoảng cách: Tiêm 01 mũi bổ sung sau mũi cuối cùng của liều cơ bản từ 28 ngày đến 3 tháng.

Đối với những người có chỉ định tiêm liều bổ sung, sau khi đã tiêm liều bổ sung thì được coi là hoàn thành liều cơ bản.

Tiêm nhắc lại vắc xin phòng COVID-19

Đối tượng: người từ 18 tuổi trở lên đã tiêm đủ liều cơ bản hoặc liều bổ sung, bảo đảm bao phủ cho toàn bộ người có bệnh nền, người cần được chăm sóc dài hạn tại các cơ sở y tế, người từ 50 tuổi trở lên, người trực tiếp xét nghiệm, chăm sóc, điều trị bệnh nhân COVID-19, nhân viên y tế.

  • Loại vắc xin: nếu các mũi tiêm cơ bản hoặc bổ sung cùng loại vắc xin thì tiêm mũi nhắc lại cùng loại đó hoặc vắc xin mRNA; nếu trước đó đã tiêm các loại vắc xin khác nhau thì tiêm mũi nhắc lại bằng vắc xin mRNA. Nếu tiêm liều cơ bản hoặc bổ sung là vắc xin của hãng Sinopharm thì có thể tiêm mũi nhắc lại cùng loại đó hoặc vắc xin mRNA hoặc vắc xin véc tơ vi rút (vắc xin Astrazeneca).
  • Khoảng cách: tiêm 01 mũi nhắc lại ít nhất 3 tháng sau mũi cuối cùng của liều cơ bản.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật

Theo dõi, giám sát, đôn đốc tiến độ tiêm chủng của các Trung tâm Y tế các huyện, thị, thành. Tổng hợp số liệu đối tượng tiêm mũi 3 vắc xin COVID-19  đã được rà soát tại các địa phương./.

BBT

Theo: https://soyte.phutho.gov.vn/Chuyen-muc-tin/Chi-tiet-tin/title/8668/ctitle/18