Diễn biến tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ (Tính đến 06h00, ngày 01/11/2021)

22

Theo báo cáo của Sở Y tế, từ 18h00 ngày 31/10/2021 đến 06h00 ngày 01/11/2021, tỉnh Phú Thọ ghi nhận 10 ca mắc COVID-19 mới đều tại Phù Ninh (xã Phù Ninh 07 ca; Trị Quận 02 ca; Tiên Du 01 ca). Các trường hợp mắc mới đều là các F1 đều đã được cách ly, theo dõi và quản lý.

Lũy tích toàn tỉnh kể từ ngày 14/10/2021 đến nay, ghi nhận 670 ca mắc COVID-19 tại Việt Trì (407 ca tại 21 xã, phường); thị xã Phú Thọ (15 ca tại 03 xã); huyện Lâm Thao (134 ca tại 11 xã, thị trấn); huyện Phù Ninh (93 ca tại 10 xã, thị trấn); huyện Tam Nông (08 ca tại 03 xã); huyện Thanh Sơn (07 ca tại 02 xã,thị trấn); huyện Thanh Thủy (03 ca tại 02 xã); huyện Cẩm Khê (02 ca tại 02 xã) và huyện Hạ Hòa (01 ca tại 01 xã). Có 01 xã, thị trấn mới ghi nhận ca mắc COVID-19 (xã Tiên Du – Phù Ninh).

Đánh giá cấp độ dịch (theo Nghị quyết 128/NQ-CP, ngày 11/10/2021 của Chính phủ; Quyết định 4800/QĐ-BYT, ngày 12/10/2021 của Bộ Y tế)

Toàn tỉnh: ở Cấp độ 2 (số ca mắc mới trong cộng đồng xấp xỉ 7,02 ca/100.000 dân/tuần; 68,73% người dân từ 18 tuổi trở lên được tiêm ít nhất một liều vắc xin COVID-19).

Cấp huyện: 09/13 huyện ở cấp độ 2, gồm: Tp. Việt Trì, thị xã Phú Thọ, các huyện: Lâm Thao, Phù Ninh, Tam Nông, Thanh Thủy, Cẩm Khê, Hạ Hòa và Thanh Sơn; 04/13 huyện còn lại ở Cấp độ 1.

Cấp xã: toàn tỉnh có 01 xã ở cấp độ 4 (Chu Hóa – Tp. Việt Trì); 04 xã ở cấp độ 3 (Thọ Sơn, Vân Cơ, Thụy Vân – TP. Việt Trì; TT Hùng Sơn – Lâm Thao); 38 xã ở cấp độ 2 và 182 xã/phường/thị trấn còn lại ở cấp độ 1./.

BBT

Theo: https://soyte.phutho.gov.vn/Chuyen-muc-tin/Chi-tiet-tin/title/8410/ctitle/18