Diễn biến tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ (Tính đến 06h00, ngày 04/11/2021)

30

Từ 18h00 ngày 03/11/2021 đến 06h00 ngày 04/11/2021, tỉnh Phú Thọ ghi nhận 44 ca mắc COVID-19 mới, cụ thể: tại Tân Sơn 16 ca (Văn Luông 08 ca; Mỹ Thuận 01 ca; Thu Cúc 01 ca; Minh Đài 04 ca; Tân Phú 02 ca); tại Thanh Sơn 14 ca (TT Thanh Sơn 09 ca; Thục Luyện 01 ca; Giáp Lai 01 ca; Sơn Hùng 02 ca; Võ Miếu 01 ca); tại Việt Trì 07 ca (Gia Cẩm 07 ca); tại Thanh Thủy 03 ca (Đồng Trung 02 ca; Đoan Hạ 01 ca); tại Phù Ninh 02 ca (Bình Phú 01 ca; Phù Ninh 01 ca); tại Tam Nông 02 ca (Tề Lễ 02 ca).

Trong các trường hợp mắc mới, có 11 trường hợp trường hợp F1 hoặc trong vùng phong tỏa, đều đã được cách ly, theo dõi và quản lý; 33 trường hợp mắc mới trong cộng đồng, cụ thể: Tp. Việt Trì 07 ca tại Gia Cẩm; Tam Nông 02 ca tại Tề Lễ; Thanh Thủy 03 ca tại Đồng Trung, Đoan Hạ; Thanh Sơn 05 ca tại TT Thanh Sơn, Sơn Hùng; Tân Sơn 16 ca tại Văn Luông, Mỹ Thuận, Thu Cúc, Minh Đài, Tân Phú.

Lũy tích toàn tỉnh kể từ ngày 14/10/2021 đến nay, ghi nhận 883 ca mắc COVID-19 tại Việt Trì (465 ca tại 21 xã, phường); huyện Lâm Thao (148 ca tại 11 xã, thị trấn); huyện Phù Ninh (109 ca tại 10 xã, thị trấn); huyện Thanh Sơn (87 ca tại 06 xã, thị trấn); huyện Tân Sơn (24 ca tại 06 xã); thị xã Phú Thọ (19 ca tại 04 xã); huyện Tam Nông (15 ca tại 05 xã); huyện Thanh Thủy (08 ca tại 05 xã, thị trấn); huyện Cẩm Khê (03 ca tại 03 xã); huyện Yên Lập (02 ca tại 01 xã); huyện Hạ Hòa (02 ca tại 01 xã) và Thanh Ba (01 ca tại 01 xã). Có 03 xã mới ghi nhận ca mắc COVID-19 (Minh Đài, Tân Phú – Tân Sơn; Đoan Hạ – Thanh Thủy).

Đánh giá cấp độ dịch (theo Nghị quyết 128/NQ-CP, ngày 11/10/2021 của Chính phủ; Quyết định 4800/QĐ-BYT, ngày 12/10/2021 của Bộ Y tế)

Toàn tỉnh: ở Cấp độ 2 (số ca mắc mới trong cộng đồng xấp xỉ 8,57 ca/100.000 dân/tuần; 69,2% người dân từ 18 tuổi trở lên được tiêm ít nhất một liều vắc xin COVID-19).

Cấp huyện: 01 huyện ở cấp độ 3 (huyện Thanh Sơn); 11/13 huyện ở cấp độ 2, gồm: Tp. Việt Trì, thị xã Phú Thọ, các huyện: Lâm Thao, Phù Ninh, Tam Nông, Thanh Thủy, Cẩm Khê, Hạ Hòa, Thanh Ba, Tân Sơn và Yên Lập; chỉ còn 01 huyện Đoan Hùng đang ở Cấp độ 1.

Cấp xã: toàn tỉnh có 05 xã ở cấp độ 4 (Chu Hóa – Tp Việt Trì; TT Thanh Sơn, Thục Luyện, Sơn Hùng – Thanh Sơn; Văn Luông – Tân Sơn); 06 xã ở cấp độ 3 (Thọ Sơn, Vân Cơ, Thụy Vân – TP. Việt Trì; Kim Thượng – Tân Sơn; Tân Phú, Ngọc Đồng – Yên Lập); 44 xã ở cấp độ 2 và 170 xã/phường/thị trấn còn lại ở cấp độ 1./.

BBT

Theo: https://soyte.phutho.gov.vn/Chuyen-muc-tin/Chi-tiet-tin/title/8437/ctitle/18