Diễn biến tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ (Tính đến 06h00, ngày 21/10/2021)

27

Từ 18h00 ngày 20/10/2021 đến 06h ngày 21/10/2021, tỉnh Phú Thọ ghi nhận 17 ca dương tính mới tại Việt Trì (13 ca); Phù Ninh (03 ca) và Tx Phú Thọ (01 ca).

Tổng cộng 03 ca mắc mới tại cộng đồng (Việt Trì: 02 ca; thị xã Phú Thọ: 01 ca); 14 ca mắc mới đã được cách ly, khoanh vùng quản lý.

Từ ngày 14/10/2021 đến nay, toàn tỉnh phát hiện 195 ca mắc COVID-19 tại Việt Trì (141 ca tại 13 xã, phường); Thị xã Phú Thọ (02 ca); huyện Lâm Thao (33 ca tại 8 xã, thị trấn); Phù Ninh (18 ca tại 04 xã, thị trấn) và Tam Nông (01 ca).

Toàn tỉnh hiện tại có 1.500 F1; 5.479F2 và 5.441 F3 đang được quản lý, theo dõi và áp dụng các biện pháp cách ly y tế phù hợp.

Đánh giá cấp độ dịch (theo Nghị quyết 128/NQ-CP, ngày 11/10/2021 của Chính phủ; Quyết định 4800/QĐ-BYT, ngày 12/10/2021 của Bộ Y tế)

Toàn tỉnh: ở Cấp độ 2 (số ca mắc mới xấp xỉ 5,57 ca/100.000 dân/tuần; 43,56% người dân từ 18 tuổi trở lên được tiêm ít nhất một liều vắc xin COVID-19).

Cấp huyện: Tp. Việt Trì ở Cấp độ 2 (89,5% người dân từ 18 tuổi trở lên được tiêm ít nhất một liều vắc xin COVID-19); thị xã Phú Thọ, huyện Lâm Thao, Tam Nông và Phù Ninh ở Cấp độ 2; các huyện còn lại ở Cấp độ 1.

Cấp xã: toàn tỉnh có 01 xã ở Cấp độ 4 (Chu Hóa – Tp. Việt Trì); 02 xã ở Cấp độ 3 (TT Hùng Sơn- Lâm Thao và xã Phù Ninh – Phù Ninh); 21 xã ở Cấp độ 2 và các xã/phường/thị trấn còn lại ở Cấp độ 1./.

Theo: https://soyte.phutho.gov.vn/Chuyen-muc-tin/Chi-tiet-tin/title/8319/ctitle/18