Diễn biến tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ tính đến 06h00, ngày 23/10/2021

37

Từ 18h00 ngày 22/10/2021 đến 06h00 ngày 23/10/2021, tỉnh Phú Thọ ghi nhận 25 ca dương tính mới tại Tp. Việt Trì (07 ca); Phù Ninh (12 ca); Lâm Thao (05 ca) và Tam Nông (01 ca). Trong đó, 10 trường hợp tại các khu cách ly, vùng phong tỏa đã được quản lý; 15 ca mắc mới trong cộng đồng sau khi sàng lọc diện rộng tại Việt Trì (05 ca), Lâm Thao (04 ca), Phù Ninh (06 ca).

Kể từ ngày 14/10/2021 đến nay, toàn tỉnh Phú Thọ phát hiện 292 ca mắc COVID-19 tại Việt Trì (186 ca tại 18 xã, phường); thị xã Phú Thọ (04 ca tại 01 xã); huyện Lâm Thao (63 ca tại 11 xã, thị trấn); Phù Ninh (34 ca tại 08 xã, thị trấn) và Tam Nông (05 ca tại 02 xã). Có 03 xã tại huyện Phù Ninh phát sinh ca bệnh mới (Hạ Giáp, Phú Lộc và An Đạo).

Toàn tỉnh hiện tại có 2.508 F1; 10.898 F2 và 3.692 F3 đang được quản lý, theo dõi và áp dụng các biện pháp cách ly y tế phù hợp.

Đánh giá cấp độ dịch (theo Nghị quyết 128/NQ-CP, ngày 11/10/2021 của Chính phủ; Quyết định 4800/QĐ-BYT, ngày 12/10/2021 của Bộ Y tế)

Toàn tỉnh: ở Cấp độ 2 (số ca mắc mới xấp xỉ 7,12 ca/100.000 dân/tuần; 52,6% người dân từ 18 tuổi trở lên được tiêm ít nhất một liều vắc xin COVID-19).

Cấp huyện: Tp. Việt Trì, thị xã Phú Thọ, huyện Lâm Thao, Tam Nông và Phù Ninh ở Cấp độ 2; các huyện còn lại ở Cấp độ 1.

Cấp xã: toàn tỉnh có 01 xã ở Cấp độ 4 (Chu Hóa – Tp. Việt Trì); 05 xã ở Cấp độ 3 (phường Thọ Sơn – TP. Việt Trì; TT Hùng Sơn, xã Tiên Kiên – Lâm Thao và xã Phù Ninh, Trị Quận – Phù Ninh); 25 xã ở Cấp độ 2 và các xã/phường/thị trấn còn lại ở Cấp độ 1.

Cập nhật kết quả xét nghiệm diện test nhanh kháng nguyên:

Đến hết ngày 22/10/2021, toàn tỉnh tổ chức xét nghiệm 784.152 mẫu test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2, tiến độ xét nghiệm tính đến thời điểm báo cáo đã đạt 85,9% so với dự kiến; công tác lấy mẫu xét nghiệm đang tiếp tục được thực hiện.

BBT

Theo: TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ Y TẾ TỈNH PHÚ THỌ