Diễn biến tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ (Tính đến 06h00, ngày 26/10/2021)

10

Từ 18h00 ngày 25/10/2021 đến 06h00 ngày 26/10/2021, tỉnh Phú Thọ ghi nhận 12 ca dương tính mới. Cụ thể: tại TP Việt Trì: 06 ca (Chu Hóa 05 ca; Dữu Lâu 01 ca); tại Lâm Thao: 02 ca (Phùng Nguyên 01 ca; Sơn Vi 01 ca); tại Phù Ninh: 03 ca (TT Phong Châu 01 ca; Phù Ninh 02 ca); tại Cẩm Khê: 01 ca (Hùng Việt 01 ca). Trong đó, tất cả các ca mắc mới thuộc các khu cách ly, khoanh vùng quản lý và các trường hợp F1 đã được theo dõi, cách ly.

Lũy tích toàn tỉnh kể từ ngày 14/10/2021 đến nay, ghi nhận 425 ca mắc COVID-19 tại Việt Trì (267 ca tại 19 xã, phường); thị xã Phú Thọ (11 ca tại 02 xã); huyện Lâm Thao (84 ca tại 10 xã, thị trấn); Phù Ninh (57 ca tại 08 xã, thị trấn); Tam Nông (05 ca tại 02 xã) và Cẩm Khê (01 ca tại 01 xã). Phát sinh xã Hùng Việt, Cẩm Khê mới phát hiện ca mắc COVID-19.

Đánh giá cấp độ dịch (theo Nghị quyết 128/NQ-CP, ngày 11/10/2021 của Chính phủ; Quyết định 4800/QĐ-BYT, ngày 12/10/2021 của Bộ Y tế)

– Toàn tỉnh: ở Cấp độ 2 (số ca mắc mới xấp xỉ 7,36 ca/100.000 dân/tuần; 61,28% người dân từ 18 tuổi trở lên được tiêm ít nhất một liều vắc xin COVID-19).

– Cấp huyện: Tp. Việt Trì, thị xã Phú Thọ, các huyện: Lâm Thao, Tam Nông và Phù Ninh ở Cấp độ 2; các huyện còn lại ở Cấp độ 1.

– Cấp xã: toàn tỉnh có 01 xã ở Cấp độ 4 (Chu Hóa – Tp. Việt Trì); 06 xã ở Cấp độ 3 (phường Thọ Sơn, Vân Cơ – TP. Việt Trì; TT Hùng Sơn, xã Tiên Kiên, Thạch Sơn – Lâm Thao và xã Trị Quận – Phù Ninh); 25 xã ở Cấp độ 2 và các xã/phường/thị trấn còn lại ở Cấp độ 1./.

BBT

Theo: https://soyte.phutho.gov.vn/Chuyen-muc-tin/Chi-tiet-tin/title/8354/ctitle/18