Diễn biến tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ (Tính đến 06h00, ngày 28/10/2021)

35

Theo báo cáo của Sở Y tế, từ 18h00 ngày 27/10/2021 đến 06h00 ngày 28/10/2021, tỉnh Phú Thọ ghi nhận 23 ca mắc COVID-19 mới.

Cụ thể: tại Tp. Việt Trì 19 ca (Chu Hóa 08 ca; Bạch Hạc 01 ca; Dữu Lâu 02 ca; Gia Cẩm 01 ca; Thụy Vân 07 ca); tại thị xã Phú Thọ 02 ca (Phú Hộ 02 ca); tại Lâm Thao 01 ca (TT Hùng Sơn 01 ca); tại Tam Nông 01 ca (Hương Nộn 01 ca). Trong đó, có 16 trường hợp là các trường hợp F1 đã được cách ly, theo dõi hoặc trong khu vực phong tỏa, cách ly đã được quản lý; 07 trường hợp mới phát hiện tại cộng đồng (là người lao động tại nhà hàng Hoàng Thủy, KCN Thụy Vân, Tp. Việt Trì).

Lũy tích toàn tỉnh kể từ ngày 14/10/2021 đến nay, ghi nhận 487 ca mắc COVID-19 tại Việt Trì (308 ca tại 20 xã, phường); thị xã Phú Thọ (14 ca tại 02 xã); huyện Lâm Thao (96 ca tại 10 xã, thị trấn); huyện Phù Ninh (60 ca tại 08 xã, thị trấn); huyện Tam Nông (06 ca tại 02 xã); huyện Cẩm Khê (01 ca tại 01 xã); huyện Hạ Hòa (01 ca tại 01 xã) và huyện Thanh Thủy (01 ca tại 01 xã).

             Đánh giá cấp độ dịch (theo Nghị quyết 128/NQ-CP, ngày 11/10/2021 của Chính phủ; Quyết định 4800/QĐ-BYT, ngày 12/10/2021 của Bộ Y tế)

– Toàn tỉnh: ở Cấp độ 2 (số ca mắc mới xấp xỉ 7,76 ca/100.000 dân/tuần; 64,5% người dân từ 18 tuổi trở lên được tiêm ít nhất một liều vắc xin COVID-19).

– Cấp huyện: Tp. Việt Trì, thị xã Phú Thọ, các huyện: Lâm Thao, Phù Ninh, Tam Nông và Hạ Hòa ở Cấp độ 2; các huyện còn lại ở Cấp độ 1.

– Cấp xã: toàn tỉnh có 01 xã ở cấp độ 4 (Chu Hóa – Tp. Việt Trì); 06 xã ở cấp độ 3 (Thọ Sơn, Vân Cơ, Thụy Vân – TP. Việt Trì; TT Hùng Sơn, Tiên Kiên, Thạch Sơn – Lâm Thao); 27 xã ở cấp độ 2 và các xã/phường/thị trấn còn lại ở cấp độ 1.

BBT

Theo: https://soyte.phutho.gov.vn/Chuyen-muc-tin/Chi-tiet-tin/title/8373/ctitle/18