Diễn biến tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ (Tính đến 18h00, ngày 07/11/2021)

16

Theo báo cáo của Sở Y tế từ 06h00 đến 18h00 ngày 07/11/2021, tỉnh Phú Thọ ghi nhận 25 ca mắc COVID-19 mới, cụ thể: tại Thanh Sơn 09 ca (TT Thanh Sơn 08 ca; Thạch Khoán 01 ca); tại Phù Ninh 08 ca (Bình Phú 01 ca; Phù Ninh 02 ca; TT Phong Châu 01 ca; Tiên Du 01 ca; Lệ Mỹ 03 ca); tại Việt Trì 05 ca (Chu Hóa 03 ca; Thụy Vân 02 ca); tại Tân Sơn 02 ca (Mỹ Thuận 01 ca; Xuân Đài 01); tại Tam Nông 01 ca (Tề Lễ 01 ca).

Trong các trường hợp mắc mới, có 23 trường hợp F1 hoặc trong vùng phong tỏa, đều đã được cách ly, theo dõi và quản lý; 02 trường hợp mắc mới trong cộng đồng tại TT Thanh Sơn, Thanh Sơn.

Trong 24 giờ qua, toàn tỉnh ghi nhận 51 ca mắc COVID-19 mới. Lũy tích toàn tỉnh kể từ ngày 14/10/2021 đến nay, ghi nhận 1.067 ca mắc COVID-19 tại Việt Trì (518 ca tại 21 xã, phường); huyện Thanh Sơn (162 ca tại 08 xã, thị trấn); huyện Lâm Thao (150 ca tại 11 xã, thị trấn); huyện Phù Ninh (138 ca tại 14 xã, thị trấn); huyện Tân Sơn (38 ca tại 07 xã); thị xã Phú Thọ (20 ca tại 05 xã, phường); huyện Tam Nông (20 ca tại 06 xã); huyện Thanh Thủy (09 ca tại 05 xã, thị trấn); huyện Yên Lập (05 ca tại 03 xã); huyện Cẩm Khê (04 ca tại 04 xã); huyện Hạ Hòa (02 ca tại 01 xã) và Thanh Ba (01 ca tại 01 xã). Có 02 xã mới ghi nhận ca mắc COVID-19 (Lệ Mỹ – Phù Ninh; Xuân Đài – Tân Sơn).

Công tác tổ chức điều trị

Bệnh viện dã chiến

Bệnh viện dã chiến tỉnh Phú Thọ số 01 đang theo dõi, điều trị: 221 ca bệnh, trong đó: 01 ca mức độ nặng (sốc mất máu nghi do vỡ khối u phần phụ/bệnh nhân COVID-19); 04 ca mức độ vừa đang thở oxy gọng kính, sử dụng thuốc; 216 ca mức độ nhẹ, không triệu chứng. Chuyển 02 trường hợp về Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương (01 ca phổi tiến triển xấu; 01 ca thai phụ 27 tuần có tiến triển nặng).

Bệnh viện dã chiến tỉnh Phú Thọ số 02 đang theo dõi, điều trị: 180 ca bệnh đều mức độ nhẹ, không triệu chứng.

Bệnh viện dã chiến cấp huyện đang điều trị 291 ca bệnh nhẹ, không triệu chứng (Lâm Thao 64 ca; Thanh Sơn: 127 ca; Phù Ninh: 59 ca; Yên Lập: 05 ca; Tân Sơn: 36 ca).

Trong 24 giờ qua, có 37 trường hợp tại BVDC cấp tỉnh, cấp huyện đủ điều kiện và ra viện. Lũy tích toàn tỉnh có 221 trường hợp ra viện tại BVDC, được bàn giao về địa phương tiếp tục được theo dõi, cách ly và quản lý.

Điều trị COVID-19 tại nhà, nơi cư trú

Tp. Việt Trì đang tổ chức cách ly, theo dõi, điều trị và quản lý cho 76 trường hợp. Thiết lập 09 Trạm Y tế lưu động trên địa bàn Tp Việt Trì nơi đang điều trị F0 tại nhà; thiết lập mô hình Tổ chăm sóc người nhiễm COVID-19 với đầy đủ các trang thiết bị y tế, thuốc thiết yếu, vật tư, oxy y tế theo các hướng dẫn chi tiết của Bộ Y tế.

Huyện Lâm Thao đang cách ly, theo dõi, điều trị và quản lý 25 trường hợp.

Huyện Cẩm Khê đang cách ly, theo dõi, điều trị và quản lý 01 trường hợp.

Huyện Thanh Sơn đang cách ly, theo dõi, điều trị và quản lý 34 trường hợp.

Trong 24 giờ qua, có 04 trường hợp điều trị tại nhà đã khỏi bệnh, tiếp tục cách ly y tế tại nhà, nơi cư trú theo quy định. Lũy tích toàn tỉnh có 30 trường hợp khỏi bệnh sau điều trị tại nhà.

Phân loại về nguy cơ: Tổng số có 183 trường hợp là trẻ em dưới 16 tuổi; 04 phụ nữ có thai; 117 người trên 50 tuổi; 47 người trên 65 tuổi; 35 người có bệnh nền.

Công tác tổ chức cách ly y tế

Toàn tỉnh hiện đang quản lý, theo dõi 6.003 F1 (trong đó: 202 trường hợp cách ly tập trung và 5.801 trường hợp cách ly tại nhà); có 16.679 F2; 19.447 F3 đang thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo quy định.

Cơ sở cách ly tập trung số 01 của tỉnh (tại Ban Bảo vệ CSSK cán bộ tỉnh cũ): có 37 trường hợp đang thực hiện cách ly tại đây (vào mới 05 trường hợp trong 24 giờ qua). Kết quả xét nghiệm: 37 trường hợp âm tính với SARS-CoV-2.

Cơ sở cách ly tập trung số 02 của tỉnh (tại Trung đoàn 753, xã Yên Dưỡng, huyện Cẩm Khê): Hiện tại có 86 trường hợp cách ly tại đây (có 08 trường hợp hoàn thành cách ly trong 24 giờ qua). Kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2: 86 trường hợp âm tính với SARS-CoV-2.

Cơ sở cách ly tập trung – Khách sạn Hương Giang: hiện có 12 trường hợp đang cách ly tại đây (bổ sung 04 trường hợp trong 24 giờ qua). Kết quả xét nghiệm: 12 trường hợp âm tính với SARS-CoV-2.

Cơ sở cách ly tập trung cấp huyện: Có 247 người hiện đang được cách ly y tế tại các Cơ sở cách ly tập trung cấp huyện (bổ sung 26 trường hợp; có 38 trường hợp hoàn thành cách ly). Kết quả xét nghiệm: 235 trường hợp đã có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2; 12 trường hợp đang chờ kết quả.

Cách ly tại nhà, nơi cư trú: Lũy tích toàn tỉnh có 92.701 trường hợp, hiện có 26.963 trường hợp đang áp dụng hình thức này.

Công tác xét nghiệm SARS-CoV-2 phương pháp RT-PCR: Lũy tích toàn tỉnh đã thực hiện 217.712 mẫu xét nghiệm. Trong 24 giờ qua, toàn tỉnh thực hiện và trả kết quả cho 1.211 mẫu; phát hiện 51 trường hợp mới dương tính với SARS-CoV-2.

Công tác tiêm chủng vắc xin

Trong ngày toàn tỉnh Phú Thọ tổ chức tiêm 6.478 liều vắc xin COVID-19, trong đó: 6.178 mũi thứ nhất; 300 mũi thứ hai. Phát hiện 10 trường hợp phản ứng thông thường; không phát hiện trường hợp phản ứng nặng sau tiêm chủng.

Lũy tích toàn tỉnh Phú Thọ đã tiêm 983.747 mũi vắc xin phòng COVID-19; trong đó: có 878.311 đã được tiêm ít nhất một mũi vắc xin phòng COVID-19; có 111.914 người được tiêm đủ hai mũi vắc xin. Tỷ lệ 83,0% người dân trên 18 tuổi toàn tỉnh được tiêm ít nhất một mũi vắc xin phòng COVID-19; 10,6% người dân trên 18 tuổi toàn tỉnh được tiêm đủ liều vắc xin phòng COVID-19.

Đánh giá cấp độ dịch (theo Nghị quyết 128/NQ-CP, ngày 11/10/2021 của Chính phủ; Quyết định 4800/QĐ-BYT, ngày 12/10/2021 của Bộ Y tế)

Toàn tỉnh: ở Cấp độ 2 (số ca mắc mới trong cộng đồng xấp xỉ 7,63 ca/100.000 dân/tuần; 83,0% người dân từ 18 tuổi trở lên được tiêm ít nhất một liều vắc xin COVID-19).

Cấp huyện: 01 huyện ở cấp độ 3 (huyện Thanh Sơn); 11/13 huyện ở cấp độ 2, gồm: Tp. Việt Trì, thị xã Phú Thọ, các huyện: Lâm Thao, Phù Ninh, Tam Nông, Thanh Thủy, Cẩm Khê, Hạ Hòa, Thanh Ba, Tân Sơn và Yên Lập; chỉ còn 01 huyện Đoan Hùng đang ở Cấp độ 1.

Cấp xã: toàn tỉnh có 05 xã ở cấp độ 4 (Chu Hóa – Tp Việt Trì; TT Thanh Sơn, Thục Luyện, Sơn Hùng – Thanh Sơn; Văn Luông – Tân Sơn); 02 xã ở cấp độ 3 (Kim Thượng – Tân Sơn; Ngọc Đồng – Yên Lập); 40 xã ở cấp độ 2 và 178 xã/phường/thị trấn còn lại ở cấp độ 1./.

Theo: https://soyte.phutho.gov.vn/Chuyen-muc-tin/Chi-tiet-tin/title/8459/ctitle/18