Diễn biến tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ tính đến 6h00, ngày 24/10/2021

35

Từ 18h00 ngày 23/10/2021 đến 06h00 ngày 24/10/2021, tỉnh Phú Thọ ghi nhận 10 ca dương tính mới tại TP Việt Trì: 05 ca (Dữu Lâu: 01 ca; Thanh Đình: 02 ca; Minh Nông: 01 ca; Thọ Sơn: 01 ca); tại Tx Phú Thọ: 05 ca (Phú Hộ: 04 ca; Thanh Minh: 01 ca). Có 01 xã (xã Thanh Minh – Tx Phú Thọ) mới ghi nhận ca mắc COVID-19.

Kể từ ngày 14/10/2021 đến nay, ghi nhận 352 ca mắc COVID-19 tại Việt Trì (230 ca tại 19 xã, phường); thị xã Phú Thọ (11 ca tại 02 xã); huyện Lâm Thao (68 ca tại 09 xã, thị trấn); Phù Ninh (38 ca tại 08 xã, thị trấn) và Tam Nông (05 ca tại 02 xã).

Kể từ ngày 21/10/2021 đến thời điểm báo cáo, số lượng các ca F0 tăng lên do tỉnh Phú Thọ tổ chức xét nghiệm sàng lọc diện rộng trong toàn tỉnh.

Đánh giá cấp độ dịch (theo Nghị quyết 128/NQ-CP, ngày 11/10/2021 của Chính phủ; Quyết định 4800/QĐ-BYT, ngày 12/10/2021 của Bộ Y tế)

– Toàn tỉnh: ở Cấp độ 2 (số ca mắc mới xấp xỉ 7,32 ca/100.000 dân/tuần;
53,78% người dân từ 18 tuổi trở lên được tiêm ít nhất một liều vắc xin COVID-19).

– Cấp huyện: Tp. Việt Trì, thị xã Phú Thọ, các huyện: Lâm Thao, Tam Nông và Phù Ninh ở Cấp độ 2; các huyện còn lại ở Cấp độ 1.

– Cấp xã: toàn tỉnh có 01 xã ở Cấp độ 4 (Chu Hóa – Tp. Việt Trì); 06 xã ở Cấp độ 3 (phường Thọ Sơn, Vân Cơ – TP. Việt Trì; TT Hùng Sơn, xã Tiên Kiên
– Lâm Thao và xã Phù Ninh, Trị Quận – Phù Ninh); 25 xã ở Cấp độ 2 và các xã/phường/thị trấn còn lại ở Cấp độ 1.

BBT

Theo: https://soyte.phutho.gov.vn/Chuyen-muc-tin/Chi-tiet-tin/title/8343/ctitle/18