“GIỌT MÁU HỒNG BLOUSE TRẮNG ĐẤT TỔ 2023″ – NGÀY HỘI HIẾN MÁU TÌNH NGUYỆN NGÀNH Y TẾ

💓 Với thông điệp “ 𝐌𝐨̂̃𝐢 𝐠𝐢𝐨̣𝐭 𝐦𝐚́𝐮 𝐜𝐡𝐨 đ𝐢, 𝐦𝐨̣̂𝐭 𝐜𝐮𝐨̣̂𝐜 đ𝐨̛̀𝐢 𝐨̛̉ 𝐥𝐚̣𝐢”
🏥sáng ngày 15/02, 38 cán bộ nhân viên y tế của Trung tâm Y tế huyện Thanh Thủy đã tham gia hiến máu tình nguyện trong ngày hội hiến máu tình nguyện ngành Y tế được tổ chức tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ. Tổng số đơn vị máu hiến được là hơn 40 đơn vị máu.
==> Đ𝑎̂𝑦 𝑙𝑎̀ ℎ𝑜𝑎̣𝑡 đ𝑜̣̂𝑛𝑔 𝑐𝑜́ 𝑦́ 𝑛𝑔ℎ𝑖̃𝑎 𝑛ℎ𝑎̂𝑛 𝑣𝑎̆𝑛 𝑠𝑎̂𝑢 𝑠𝑎̆́𝑐, 𝑛ℎ𝑎̆̀𝑚 𝑡𝑜̂𝑛 𝑣𝑖𝑛ℎ 𝑝ℎ𝑎̂̉𝑚 𝑐ℎ𝑎̂́𝑡 𝑐𝑎𝑜 𝑞𝑢𝑦́ “ 𝐿𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 𝑦 𝑛ℎ𝑢̛ 𝑡𝑢̛̀ 𝑚𝑎̂̃𝑢” 𝑐𝑢̉𝑎 𝑐𝑎́𝑛 𝑏𝑜̣̂, 𝑣𝑖𝑒̂𝑛 𝑐ℎ𝑢̛́𝑐 𝑛𝑔𝑎̀𝑛ℎ 𝑦 𝑡𝑒̂́. 𝐺𝑜́𝑝 𝑝ℎ𝑎̂̀𝑛 𝑡𝑢𝑦𝑒̂𝑛 𝑡𝑟𝑢𝑦𝑒̂̀𝑛, đ𝑎̂̉𝑦 𝑚𝑎̣𝑛ℎ 𝑝ℎ𝑜𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑎̀𝑜 ℎ𝑖𝑒̂́𝑛 𝑚𝑎́𝑢 𝑡𝑖̀𝑛ℎ 𝑛𝑔𝑢𝑦𝑒̣̂𝑛.
============================
🏥 TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN THANH THỦY
☎️ Hotline: 1800 969 666 (miễn cước cuộc gọi)
⏰ Thời gian làm việc: khám #BHYT thứ 7, chủ nhật và cả ngày NGHỈ, LỄ, TẾT.
🌐 Địa chỉ: Khu 5, thị trấn Thanh Thủy, H. Thanh Thủy, T. Phú Thọ.

Tags: