HỖ TRỢ CHUYÊN MÔN, CHUYỂN GIAO KỸ THUẬT CHUYÊN NGÀNH NHI KHOA

✨✨ 𝑁𝑎̂𝑛𝑔 𝑐𝑎𝑜 𝑐ℎ𝑎̂́𝑡 𝑙𝑢̛𝑜̛̣𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑢𝑦𝑒̂𝑛 𝑚𝑜̂𝑛 𝑙𝑎̀ 𝑦𝑒̂́𝑢 𝑡𝑜̂́ đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 đ𝑎̣̆𝑡 𝑙𝑒̂𝑛 ℎ𝑎̀𝑛𝑔 đ𝑎̂̀𝑢 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑘ℎ𝑎́𝑚, đ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑡𝑟𝑖̣ 𝑐ℎ𝑜 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑏𝑒̣̂𝑛ℎ. 𝑇𝑟𝑢𝑛𝑔 𝑡𝑎̂𝑚 𝑌 𝑡𝑒̂́ ℎ𝑢𝑦𝑒̣̂𝑛 𝑇ℎ𝑎𝑛ℎ 𝑇ℎ𝑢̉𝑦 𝑙𝑢𝑜̂𝑛 đ𝑒̂̀ 𝑟𝑎 𝐶𝑎́𝑐 𝑔𝑖𝑎̉𝑖 𝑝ℎ𝑎́𝑝 đ𝑒̂̉ 𝑛𝑎̂𝑛𝑔 𝑐𝑎𝑜 𝑐ℎ𝑎̂́𝑡 𝑙𝑢̛𝑜̛̣𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑢𝑦𝑒̂𝑛 𝑚𝑜̂𝑛 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 đ𝑜́ 𝑔𝑖𝑎̉𝑖 𝑝ℎ𝑎́𝑝 “𝐶𝑎̂̀𝑚 𝑡𝑎𝑦 𝑐ℎ𝑖̉ 𝑣𝑖𝑒̣̂𝑐” đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 đ𝑎́𝑛ℎ 𝑔𝑖𝑎́ 𝑙𝑎̀ ℎ𝑖𝑒̣̂𝑢 𝑞𝑢𝑎̉ 𝑣𝑎̀ 𝑝ℎ𝑢̀ ℎ𝑜̛̣𝑝 𝑛ℎ𝑎̂́𝑡 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑏𝑜̂́𝑖 𝑐𝑎̉𝑛ℎ ℎ𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑛𝑎𝑦.
👉 𝑯𝒊𝒆̣̂𝒏 𝒕𝒂̣𝒊, 𝑲𝒉𝒐𝒂 𝑵𝒉𝒊 – 𝑻𝒓𝒖𝒏𝒈 𝒕𝒂̂𝒎 𝒀 𝒕𝒆̂́ 𝒉𝒖𝒚𝒆̣̂𝒏 𝑻𝒉𝒂𝒏𝒉 𝑻𝒉𝒖̉𝒚 𝒄𝒐́ 𝒔𝒐̂́ 𝒍𝒖̛𝒐̛̣𝒏𝒈 𝒃𝒆̣̂𝒏𝒉 𝑵𝒉𝒊 đ𝒊𝒆̂̀𝒖 𝒕𝒓𝒊̣ 𝒏𝒐̣̂𝒊 𝒕𝒓𝒖́ đ𝒐̂𝒏𝒈 𝒗𝒂̀ đ𝒂 𝒅𝒂̣𝒏𝒈 𝒄𝒂́𝒄 𝒎𝒂̣̆𝒕 𝒃𝒆̣̂𝒏𝒉. Trong khi đó nguồn nhân lực còn thiếu đội ngũ Bác sỹ và Điều dưỡng có trình độ chuyên môn chuyên sâu. Mặt khác với mong muốn tiếp tục nâng cao hơn nữa về năng lực chuyên môn toàn diện trong lĩnh vực Nhi khoa thông qua hình thức đào tạo tại chỗ.
👉 Trước tình hình đó, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ đã cử các Kíp Chuyên gia (gồm 01 Bác sỹ và 01 Điều dưỡng) có trình độ chuyên môn cao về hỗ trợ tại Khoa Nhi cho theo đề suất Số 198/CVTTYT của Trung tâm Y tế huyện Thanh Thủy ngày 22/7/2022.
👉 𝑻𝒖̛̀ 𝒏𝒈𝒂̀𝒚 02/8/2022 đ𝒆̂́𝒏 𝒏𝒈𝒂̀𝒚 31/10/2022, 𝑻𝒓𝒖𝒏𝒈 𝒕𝒂̂𝒎 𝒀 𝒕𝒆̂́ 𝒉𝒖𝒚𝒆̣̂𝒏 𝑻𝒉𝒂𝒏𝒉 𝑻𝒉𝒖̉𝒚 đã tiếp nhận hỗ trợ chuyên môn, khám chữa bệnh chuyển giao các kỹ thuật chuyên ngành Nhi khoa từ Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ.
👉 Đợt chuyển giao kỹ thuật lần này được chia làm 6 đợt nhỏ với các chuyên khoa Sơ sinh, Hồi sức tích cực chống độc, Bệnh nhiệt đới, Cấp Cứu, Hô hấp và Nội nhi Tổng hợp.

Tags:

Bài viết trước đó Trạm Y tế xã Xuân Lộc
Bài viết sau đó PHÒNG KHÁM ĐA KHOA HOÀNG XÁ