Hội nghị Ban chấp hành Công đoàn ngành Y tế mở rộng, tổng kết công tác Công đoàn năm 2021, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2022

6

Ngày 12/01, Công đoàn ngành Y tế tỉnh Phú Thọ tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động công đoàn năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Dự Hội nghị có BSCKII. Trần Minh Khánh – Phó Giám đốc Sở Y tế, đồng chí Nguyễn Lan Hương – Trưởng Ban Tổ chức kiểm tra Liên đoàn Lao động tỉnh, các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành, ủy viên Ủy ban Kiểm tra Công đoàn Ngành Y tế; Chủ tịch, Phó chủ tịch công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn ngành; đại diện các tập thể, cá nhân được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Liên đoàn Lao động tỉnh, Công đoàn ngành khen thưởng.

Năm 2021 là năm đánh dấu nhiều khó khăn, thách thức đối công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân do diễn biễn phức tạp của đại dịch Covid-19. Nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Liên đoàn Lao động tỉnh, Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở Y tế, Công đoàn Ngành Y tế đã hoàn thành tốt kế hoạch và mục tiêu đề ra. Ban Chấp hành Công đoàn Ngành Y tế luôn bám sát sự chỉ đạo của Liên đoàn Lao động tỉnh, lãnh đạo Sở để xây dựng chương trình, kế hoạch công tác, chỉ đạo, hướng dẫn các công đoàn cơ sở tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, đạt hiệu quả cao như: chỉ đạo Công đoàn cơ sở phối hợp với chính quyền thực hiện tốt quy chế dân chủ, hoàn thành tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ chính trị; 100% đơn vị tổ chức hội nghị cán bộ công chức, viên chức; các chỉ tiêu trong Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, nghị quyết Đại hội XVI Công đoàn tỉnh, nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Y tế Việt Nam được Công đoàn ngành, Công đoàn cơ sở triển khai một cách hiệu quả; thực hiện tốt vai trò đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho cán bộ, viên chức, người lao động và đoàn viên công đoàn; 100% đoàn viên công đoàn tham gia ủng hộ quỹ “mãi ấm tình thương”; tiếp tục triển khai Chương trình “nâng cao chất lượng Thỏa ước lao động tập thể” năm 2021; xây dựng cơ quan, đơn vị văn hóa, thực hiện phong trào vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân; cải tiến chất lượng bệnh viện; xây dựng cơ sở y tế Xanh – Sạch – Đẹp; đặc biệt, trong các hoạt động đồng hành, tổ chức công đoàn đã tiếp sức đoàn viên người lao động, các đơn vị trên tuyến đầu phòng chống Covid-19…

Toàn cảnh Hội nghị

Bên cạnh đó, Công đoàn Ngành Y tế tập trung hướng dẫn, chỉ đạo các Công đoàn cơ sở tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, các chỉ thị, nghị quyết của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, chính trị tư tưởng, nâng cao ý thức trách nhiệm cán bộ, viên chức, người lao động; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện 12 điều y đức và Quy tắc Ứng xử của cán bộ, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ sở y tế.

Các phong trào thi đua như: phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”; phong trào “nâng cao Y đức”, phong trào “đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế, xây dựng cơ sở y tế xanh – sạch – đẹp”…được phát động sâu rộng, thường xuyên trong cán bộ, viên chức, người lao động. Đặc biệt là phong trào thi đua ” công nhân, viên chức, lao động nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid -19″ do Tổng LĐLĐ Việt Nam phát động.

Phát biểu tại Hội nghị BSCKII. Trần Minh Khánh – Phó Giám đốc Sở Y tế; đồng chí Nguyễn Lan Hương – Trưởng ban tổ chức kiểm tra Liên đoàn Lao động tỉnh ghi nhận và biểu dương những thành tích Công đoàn Ngành Y tế đã đạt được trong thời gian qua; đồng thời, đề nghị Công đoàn ngành Y tế cần nắm bắt nguyện vọng, tâm tư của đoàn viên; bảo vệ quyền và lợi ích của người lao động; tập huấn, đào tạo cho đoàn viên công đoàn; làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, phòng chống dịch bệnh; đổi mới công tác truyền thông cho các hoạt động của ngành Y tế.

Nhân dịp này, Liên đoàn Lao động Việt Nam, Liên đoàn Lao động tỉnh, Công đoàn Ngành Y tế trao bằng khen cho các tập thể, các nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn năm 2021.

Như Quỳnh

Theo: https://soyte.phutho.gov.vn/Chuyen-muc-tin/Chi-tiet-tin/title/8780/ctitle/18