Hướng dẫn thực hiện kết thúc cách ly y tế đối với các trường hợp F2 khi đủ điều kiện

59

Ngày 27/10/2021, Chủ tịch UBND tỉnh ký ban hành Văn bản số 4960/UBND-KGVX về thực hiện kết thúc cách ly y tế đối với các trường hợp F2 khi đủ điều kiện.

Vản bản nêu rõ: Hiện nay một số địa phương, đơn vị vẫn chưa thực hiện đúng và kịp thời việc kết thúc cách ly y tế đối với các trường hợp F2 đủ điều kiện (đã được hướng dẫn tại các Văn bản số 3136/CV-TBYT ngày 24/10/2021, Văn bản số 3073/SYT-NVY&QLHN ngày 20/10/2021 của Sở Y tế). Tình trạng trên gây khó khăn cho các doanh nghiệp do thiếu hụt lao động, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, cung ứng hàng hóa, khôi phục kinh tế; đồng thời, gây bức xúc cho người lao động do ảnh hưởng đến việc làm, thu nhập.

Để kịp thời giải quyết vấn đề trên, góp phần tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, người lao động, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

Giao Sở Y tế chỉ đạo các đơn vị y tế tổ chức lấy mẫu, thực hiện xét nghiệm RT – PCR bằng mẫu đơn cho các F1 vào các ngày 1, 3, 7, 14 kể từ ngày tiếp xúc với yếu tố nguy cơ. Ngay sau khi có kết quả, các đơn vị thực hiện xét nghiệm khẳng định bằng RT – PCR phải trả lời bằng văn bản đến các Trung tâm y tế cấp huyện có liên quan để thông báo đến UBND cấp xã bằng văn bản biết, thực hiện kết thúc cách ly y tế đối với các F2 đủ điều kiện theo quy định; đồng thời, báo cáo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch cấp huyện nắm bắt tình hình.

UBND các huyện, thành, thị chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn theo dõi, quản lý chặt chẽ danh sách các F1, F2 trên địa bàn; cập nhật kết quả xét nghiệm hàng ngày để có biện pháp xử lý kịp thời. Cung cấp số điện thoại đường dây nóng của Trung tâm Chỉ huy cấp huyện, cấp xã cho người dân được cách ly để tiếp nhận phản ánh, xử lý kịp thời những vướng mắc phát sinh.

Ban hành quyết định kết thúc cách ly y tế đối với các trường hợp F2 đủ điều kiện để tạo điều kiện cho người dân, doanh nghiệp sớm trở về trạng thái thích ứng an toàn.

Thông tin qua các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống truyền thanh cơ sở liên tục trong 3 ngày để doanh nghiệp, người dân nắm thông tin, phối hợp thực hiện.

Trường hợp nào thực hiện không nghiêm, làm ảnh hưởng đến hoạt động của doanh nghiệp, người dân sẽ bị xem xét, xử lý trách nhiệm.

BBT

Theo: https://phutho.gov.vn/vi/huong-dan-thuc-hien-ket-thuc-cach-ly-y-te-doi-voi-cac-truong-hop-f2-khi-du-dieu-kien