HƯỞNG ỨNG NGÀY THẾ GIỚI KHÔNG THUỐC LÁ 31/5 VÀ TUẦN LỄ QUỐC GIA KHÔNG KHÓI THUỐC

💞 “𝑪𝒉𝒖́𝒏𝒈 𝒕𝒂 𝒄𝒂̂̀𝒏 𝒕𝒉𝒖̛̣𝒄 𝒑𝒉𝒂̂̉𝒎, 𝒌𝒉𝒐̂𝒏𝒈 𝒄𝒂̂̀𝒏 𝒕𝒉𝒖𝒐̂́𝒄 𝒍𝒂́”
==> 𝑇ℎ𝑒𝑜 𝑇𝑜̂̉ 𝑐ℎ𝑢̛́𝑐 𝑌 𝑡𝑒̂́ 𝑡ℎ𝑒̂́ 𝑔𝑖𝑜̛́𝑖, 𝑠𝑢̛̉ 𝑑𝑢̣𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑢𝑜̂́𝑐 𝑙𝑎́ 𝑙𝑎̀ 𝑛𝑔𝑢𝑦𝑒̂𝑛 𝑛ℎ𝑎̂𝑛 𝑔𝑎̂𝑦 𝑟𝑎 ℎ𝑜̛𝑛 8 𝑡𝑟𝑖𝑒̣̂𝑢 𝑐𝑎 𝑡𝑢̛̉ 𝑣𝑜𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑒̂𝑛 𝑡𝑜𝑎̀𝑛 𝑐𝑎̂̀𝑢 𝑚𝑜̂̃𝑖 𝑛𝑎̆𝑚.
👉 Trong đó hơn 7 triệu người tử vong do sử dụng thuốc lá trực tiếp và khoảng 1,2 triệu người tử vong do hút thuốc lá thụ động. Sử dụng thuốc lá cũng làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường sống.
👉 Hàng năm có khoảng 5% diện tích rừng bị phá để trồng cây thuốc lá và lấy gỗ để sấy thuốc lá, ước tính mỗi năm cần 18 tỷ cây xanh để làm củi sấy thuốc lá.
👉 Các tác động môi trường của việc sử dụng thuốc lá gây thêm áp lực không cần thiết đối với các nguồn tài nguyên vốn đã khan hiếm, đặc biệt đối với các nước đang phát triển do hơn 80% số người sử dụng thuốc lá ở các nước này.

👉 𝑵𝒂̆𝒎 2023, 𝑻𝒐̂̉ 𝒄𝒉𝒖̛́𝒄 𝒀 𝒕𝒆̂́ 𝒕𝒉𝒆̂́ 𝒈𝒊𝒐̛́𝒊 𝒄𝒉𝒐̣𝒏 𝒕𝒉𝒐̂𝒏𝒈 đ𝒊𝒆̣̂𝒑 “𝑪𝒉𝒖́𝒏𝒈 𝒕𝒂 𝒄𝒂̂̀𝒏 𝒕𝒉𝒖̛̣𝒄 𝒑𝒉𝒂̂̉𝒎, 𝒌𝒉𝒐̂𝒏𝒈 𝒄𝒂̂̀𝒏 𝒕𝒉𝒖𝒐̂́𝒄 𝒍𝒂́” 𝒍𝒂̀𝒎 𝒄𝒉𝒖̉ đ𝒆̂̀ 𝒄𝒉𝒐 𝑵𝒈𝒂̀𝒚 𝑻𝒉𝒆̂́ 𝒈𝒊𝒐̛́𝒊 𝒌𝒉𝒐̂𝒏𝒈 𝒕𝒉𝒖𝒐̂́𝒄 𝒍𝒂́ 31/5.
👉 Thông qua chủ đề này, Tổ chức Y tế thế giới kêu gọi các quốc gia thúc đẩy các hoạt động nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về tác hại của thuốc lá tới sức khỏe, kinh tế, môi trường, an ninh lương thực và dinh dưỡng; khuyến khích người nông dân chuyển đổi, thay thế cây thuốc lá bằng cây trồng phù hợp; đề cập đến mối liên hệ giữa thuốc lá và đói nghèo; bên cạnh đó kêu gọi người hút bỏ thuốc lá để dành chi cho thực phẩm.
=================================
TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN THANH THỦY
☎ Hotline: 1800.969.666 (miễn cước cuộc gọi)
📌 Địa chỉ : Khu 5, thị trấn Thanh Thủy, Thanh Thủy, Phú Thọ.

Tags: