Kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2022

Từ ngày 1/3/2023 đến ngày 17/3/2023, Sở Y tế đã thành lập 04 Đoàn kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện và khảo sát sự hài lòng của người bệnh, nhân viên y tế năm 2022 đối với 21 Trung tâm Y tế huyện hai chức năng, bệnh viện đa khoa, bệnh viện chuyên khoa và bệnh viện tư nhân trên địa bàn tỉnh.

Tại các đơn vị được kiểm tra, Đoàn đã tiến hành kiểm tra, đánh giá theo Bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện Việt Nam phiên bản 2.0 do Bộ Y tế ban hành; thực hiện khảo sát hài lòng của người bệnh và nhân viên y tế; công tác khám, chữa bệnh bảo đảm an toàn phòng chống dịch COVID-19; công tác thu dung, điều trị COVID-19 và sự sẵn sàng tham gia cấp cứu, hồi sức tích cực người bệnh COVID-19 và người bệnh khác; tình hình áp dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính, nâng cao công tác khám bệnh, chữa bệnh; việc phản hồi một số văn bản phục vụ công tác quản lý nhà nước.

Đoàn kiểm tra số 1 do TTƯT.PGS.TS. Nguyễn Huy Ngọc là Trưởng đoàn làm việc tại Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ…

Đoàn công tác đã tiến hành kiểm tra thực tế tại các khoa, phòng, tập trung vào các hoạt động như: Công tác tiếp đón, chăm sóc, điều trị cho người bệnh, công tác an ninh trật tự và an toàn cháy nổ; phòng ngừa kiểm soát nhiễm khuẩn; tổ chức cán bộ; chất lượng xét nghiệm; dinh dưỡng và tiết chế; hoạt động nghiên cứu khoa học; phòng ngừa các sự cố, cải tiến chất lượng…

… và tại Trung tâm Y tế huyện Hạ Hoà

Đoàn kiểm tra số 2 do TTƯT.BSCKII. Trần Minh Khánh – Phó Giám đốc Sở Y tế làm Trưởng đoàn làm việc tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ

Đoàn kiểm tra số 03 do TS. Lê Quang Thọ – Phó Giám đốc Sở Y tế làm Trưởng đoàn làm việc tại Trung tâm Y tế huyện Lâm Thao

Đoàn kiểm tra số 04 do TS. Nguyễn Giang Long – Phó Giám đốc Sở Y tế làm Trưởng đoàn làm việc tại Trung tâm Y tế huyện Tân Sơn

Kết quả kiểm tra cho thấy, các đơn vị đã xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện việc duy trì và cải tiến chất lượng Bệnh viện; tổ chức kiểm tra đánh giá công tác cải tiến chất lượng theo bộ tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện nghiêm túc kịp thời, đánh giá tương đối sát, đúng với kết quả của Đoàn kiểm tra. Hoạt động cải tiến chất lượng ngày càng đi vào chiều sâu. Các đơn vị đã chủ động phân bổ nguồn lực và triển khai nhiều hoạt động, giải pháp sáng tạo cải tiến chất lượng trong nhiều lĩnh vực hoạt động với mục tiêu lấy người bệnh làm trung tâm phục vụ. Cảnh quan, môi trường của các bệnh viện, trung tâm y tế hai chức năng tiếp tục được đầu tư, cải thiện, xây dựng cơ sở vật chất khang trang, đảm bảo các điều kiện tốt nhất cho người bệnh khi đến khám, chữa bệnh và môi trường làm việc an toàn cho nhân viên y tế; đầu tư trang thiết bị hiện đại, cải tiến quy trình khám bệnh tại Khoa khám bệnh; chủ động mời các bác sỹ, chuyên gia đầu ngành tuyến Trung ương, tuyến tỉnh về chuyển giao kỹ thuật, cầm tay chỉ việc trực tiếp cho đội ngũ bác sỹ; triển khai được nhiều kỹ thuật mới, kỹ thuật chuyên sâu; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, số hóa ngành Y tế theo lộ trình đề án đã được UBND tỉnh phê duyệt. Các đơn vị đều có phương án thu dung, điều trị và sẵn sàng tham gia cấp cứu, hồi sức tích cực người bệnh COVID-19 và người bệnh khác…

Các cơ sở Y tế trên địa bàn tỉnh đảm bảo công tác cấp cứu…

… khám chữa bệnh…

… chăm sóc tận tình…

… trang thiết bị hiện đại…

… đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khoẻ của người dân trên địa bàn tỉnh

Kết quả kiểm tra có 19 đơn vị đạt mức chất lượng rất tốt, 02 đơn vị đạt mức chất lượng khá./.

Hồng Hà – Hiền Nguyễn

Theo: https://soyte.phutho.gov.vn/Chuyen-muc-tin/Chi-tiet-tin/title/10335/ctitle/18

Tags: