MIỀN BẮC ĐÓN KHÍ LẠNH TĂNG CƯỜNG – PHÒNG TRÁNH BỆNH LIÊN QUAN TỚI HÔ HẤP, TAI MŨI HỌNG, CƠ XƯƠNG KHỚP VÀ TIM MẠCH

==> 𝑇ℎ𝑒𝑜 𝑇𝑟𝑢𝑛𝑔 𝑡𝑎̂𝑚 𝐷𝑢̛̣ 𝑏𝑎́𝑜 𝐾ℎ𝑖́ 𝑡𝑢̛𝑜̛̣𝑛𝑔 𝑇ℎ𝑢̉𝑦 𝑣𝑎̆𝑛 𝑄𝑢𝑜̂́𝑐 𝑔𝑖𝑎 𝑐ℎ𝑜 𝑏𝑖𝑒̂́𝑡, 𝑏𝑜̣̂ 𝑝ℎ𝑎̣̂𝑛 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑘ℎ𝑖́ 𝑙𝑎̣𝑛ℎ 𝑚𝑎̣𝑛ℎ 𝑡𝑢̛̀ 𝑝ℎ𝑖́𝑎 𝐵𝑎̆́𝑐 đ𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖 𝑐ℎ𝑢𝑦𝑒̂̉𝑛 𝑥𝑢𝑜̂́𝑛𝑔 𝑛𝑢̛𝑜̛́𝑐 𝑡𝑎.
👉 𝐃𝐮̛̣ 𝐛𝐚́𝐨, 𝐤𝐡𝐨𝐚̉𝐧𝐠 đ𝐞̂𝐦 𝟐𝟗/𝟏𝟏, 𝐛𝐨̣̂ 𝐩𝐡𝐚̣̂𝐧 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐤𝐡𝐢́ 𝐥𝐚̣𝐧𝐡 𝐧𝐚̀𝐲 𝐬𝐞̃ 𝐚̉𝐧𝐡 𝐡𝐮̛𝐨̛̉𝐧𝐠 đ𝐞̂́𝐧 𝐤𝐡𝐮 𝐯𝐮̛̣𝐜 𝐯𝐮̀𝐧𝐠 𝐧𝐮́𝐢 𝐩𝐡𝐢́𝐚 𝐁𝐚̆́𝐜 𝐜𝐮̉𝐚 𝐁𝐚̆́𝐜 𝐁𝐨̣̂, 𝐠𝐚̂̀𝐧 𝐬𝐚́𝐧𝐠 𝐯𝐚̀ 𝐧𝐠𝐚̀𝐲 𝟑𝟎/𝟏𝟏 𝐚̉𝐧𝐡 𝐡𝐮̛𝐨̛̉𝐧𝐠 đ𝐞̂́𝐧 𝐜𝐚́𝐜 𝐧𝐨̛𝐢 𝐤𝐡𝐚́𝐜 𝐨̛̉ 𝐁𝐚̆́𝐜 𝐁𝐨̣̂, 𝐤𝐡𝐮 𝐯𝐮̛̣𝐜 𝐁𝐚̆́𝐜 𝐓𝐫𝐮𝐧𝐠 𝐁𝐨̣̂, 𝐬𝐚𝐮 đ𝐨́ 𝐚̉𝐧𝐡 𝐡𝐮̛𝐨̛̉𝐧𝐠 đ𝐞̂́𝐧 𝐤𝐡𝐮 𝐯𝐮̛̣𝐜 𝐓𝐫𝐮𝐧𝐠 𝐓𝐫𝐮𝐧𝐠 𝐁𝐨̣̂. 𝐆𝐢𝐨́ 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 đ𝐚̂́𝐭 𝐥𝐢𝐞̂̀𝐧 𝐜𝐡𝐮𝐲𝐞̂̉𝐧 𝐡𝐮̛𝐨̛́𝐧𝐠 Đ𝐨̂𝐧𝐠 𝐁𝐚̆́𝐜 𝐦𝐚̣𝐧𝐡 𝐝𝐚̂̀𝐧 𝐥𝐞̂𝐧 𝐜𝐚̂́𝐩 𝟑, 𝐯𝐮̀𝐧𝐠 𝐯𝐞𝐧 𝐛𝐢𝐞̂̉𝐧 𝐜𝐚̂́𝐩 𝟒-𝟓.
👉 Từ ngày 30/11, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét. Trong đợt không khí lạnh này nhiệt độ thấp nhất ở vùng núi và trung du Bắc Bộ phổ biến từ 9-12 độ, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ; vùng đồng bằng Bắc Bộ từ 12-14 độ; Bắc Trung Bộ 13-16 độ.
👉 Từ ngày 1-2/12, khả năng khu vực Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại; ngày 3/12 vùng núi và trung du Bắc Bộ trời rét đậm, rét hại, vùng đồng bằng Bắc Bộ trời rét. Từ ngày 1-3/12, khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế trời rét, vùng núi có nơi rét đậm.
👉 𝑻𝒓𝒖𝒏𝒈 𝒕𝒂̂𝒎 𝒀 𝒕𝒆̂́ 𝒉𝒖𝒚𝒆̣̂𝒏 𝑻𝒉𝒂𝒏𝒉 𝑻𝒉𝒖̉𝒚 𝒌𝒉𝒖𝒚𝒆̂́𝒏 𝒄𝒂́𝒐 𝒏𝒈𝒖̛𝒐̛̀𝒊 𝒅𝒂̂𝒏 𝒄𝒉𝒖̉ đ𝒐̣̂𝒏𝒈 𝒑𝒉𝒐̀𝒏𝒈 𝒕𝒓𝒂́𝒏𝒉. 𝑲𝒉𝒊 𝒄𝒐́ 𝒄𝒂́𝒄 𝒅𝒂̂́𝒖 𝒉𝒊𝒆̣̂𝒖 𝒔𝒖̛́𝒄 𝒌𝒉𝒐̉𝒆 𝒌𝒉𝒐̂𝒏𝒈 𝒕𝒐̂́𝒕, 𝒙𝒊𝒏 𝒗𝒖𝒊 𝒍𝒐̀𝒏𝒈 𝒍𝒊𝒆̂𝒏 𝒉𝒆̣̂ 𝒏𝒈𝒂𝒚 𝒗𝒐̛́𝒊 𝒄𝒂́𝒄 đ𝒐̛𝒏 𝒗𝒊̣ 𝒀 𝒕𝒆̂́ đ𝒆̂̉ đ𝒖̛𝒐̛̣𝒄 𝒕𝒖̛ 𝒗𝒂̂́𝒏 𝒗𝒂̀ 𝒉𝒐̂̃ 𝒕𝒓𝒐̛̣. Đ𝒂̣̆𝒄 𝒃𝒊𝒆̣̂𝒕 𝒍𝒂̀ 𝒏𝒉𝒖̛̃𝒏𝒈 𝒏𝒈𝒖̛𝒐̛̀𝒊 𝒄𝒐́ 𝒕𝒊𝒆̂̀𝒏 𝒔𝒖̛̉ 𝒗𝒆̂̀ 𝒄𝒂́𝒄 𝒃𝒆̣̂𝒏𝒉 𝒍𝒊𝒆̂𝒏 𝒒𝒖𝒂𝒏 𝒕𝒐̛́𝒊 𝒕𝒂𝒊 𝒎𝒖̃𝒊 𝒉𝒐̣𝒏𝒈, 𝒄𝒐̛ 𝒙𝒖̛𝒐̛𝒏𝒈 𝒌𝒉𝒐̛́𝒑, 𝒕𝒊𝒎 𝒎𝒂̣𝒄𝒉….
============================
🏥 TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN THANH THỦY
☎️ Hotline: 1800 969 666 (miễn cước cuộc gọi)
⏰ Thời gian làm việc: khám #BHYT thứ 7, chủ nhật và cả ngày NGHỈ, LỄ, TẾT.
🌐 Địa chỉ: Khu 5, thị trấn Thanh Thủy, H. Thanh Thủy, T. Phú Thọ.

Tags: