Phê duyệt 260 trường hợp áp dụng biện pháp cách ly y tế phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đợt 12

25

Ngày 10/10/2021, Tiểu ban Y tế – Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của tỉnh đã phê duyệt danh sách 260 trường hợp áp dụng biện pháp cách ly y tế tập trung để phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đợt 12, năm 2021.

Thời gian áp dụng biện pháp cách ly y tế theo quy định tại Văn bản số 2208/CV-BCĐ, ngày 12/8/2021 của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID -19 tỉnh Phú Thọ.

Địa điểm áp dụng biện pháp cách ly y tế tại Cơ sở cách ly y tế tập trung số 02 của tỉnh Phú Thọ tại Trung đoàn 753, xã Yên Dưỡng, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ. Các cá nhân được cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung tự nguyện có trách nhiệm tuân thủ các quy định về phòng, chống dịch bệnh COVID-19; thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 theo chỉ định của cơ quan y tế, đảm bảo đúng quy định, nội quy khu vực cách ly y tế tập trung theo quy định./.

BBT

Theo: https://soyte.phutho.gov.vn/Chuyen-muc-tin/Chi-tiet-tin/title/8231/ctitle/18

====================
TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN THANH THỦY
BỆNH VIỆN AN TOÀN TRONG PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19
Hotline: 1800 969 666 (miễn cước cuộc gọi)
Thời gian làm việc: Khám BHYT tất cả các ngày trong tuần, Thứ 7, chủ nhật, ngày LỄ, TẾT
Địa chỉ: Khu 5, thị trấn Thanh Thủy, Thanh Thủy, Phú Thọ.