Phú Thọ triển khai kế hoạch tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ em từ 12-17 tuổi

34

UBND tỉnh vừa có Kế hoạch triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ em từ 12-17 tuổi trên địa bàn tỉnh năm 2021-2022.

Theo đó, tỉnh Phú Thọ sẽ triển khai tiêm vắc xin cho toàn bộ trẻ trong độ tuổi từ 12-17 tuổi (bao gồm cả trẻ đi học hoặc không đi học) có chỉ định sử dụng vắc xin theo khuyến cáo của nhà sản xuất và Bộ Y tế. Tỉnh dự kiến bắt đầu triển khai tiêm vắc xin cho trẻ từ tháng 11/2021 đến tháng 3/2022, theo tiến độ cung ứng vắc xin của Bộ Y tế và tình hình dịch bệnh của từng địa phương. Mục tiêu 100% trẻ từ 12-17 tuổi sống trên địa bàn tỉnh được tiếp cận vắc xin và trên 95% trẻ từ 12-17 tuổi sống trên địa bàn tỉnh Phú Thọ được tiêm chủng đủ 2 mũi vắc xin Covid-19 theo từng đợt phân bổ vắc xin của Bộ Y tế.

Tỉnh Phú Thọ sẽ tiến hành tổ chức tiêm cuốn chiếu mở rộng đối tượng tiêm cho trẻ từ 12-17 tuổi theo lộ trình từ lứa tuổi cao đến thấp (tiêm trước cho lứa tuổi từ 16-17 tuổi và hạ dần theo độ tuổi). Triển khai tiêm trước cho nhóm tuổi học sinh PTTH, lần lượt theo khối từ khối 12 đến khối 11 và khối 10. Sau đó sẽ triển khai đến học sinh THCS học khối 9, khối 8 và khối 7. Dự kiến toàn tỉnh sẽ có 140.997 trẻ từ 12-17 tuổi được tiêm vắc xin trong đợt này.

Theo kế hoạch, khi nguồn vắc xin chưa đủ, việc phân bổ số lượng vắc xin cho các huyện, thị xã được triển khai theo thứ tự ưu tiên các địa phương có tỷ lệ lây nhiễm SARS-CoV-2 cao, địa phương mật độ dân cư tập trung đông và nguy cơ lây nhiễm cao (theo thứ tự vùng đang có dịch; khu vực thành phố, thị xã và các huyện có nhiều trường học đóng trên địa bàn; địa phương có giao thông liên tỉnh, của ngõ ra vào tỉnh). Khi có đủ vắc xin, việc triển khai được tiến hành đồng loạt trên toàn tỉnh.

Căn cứ diễn biến tình hình dịch bệnh thực tế tại thời điểm triển khai chiến dịch, tỉnh sẽ có điều chỉnh, ưu tiên cụ thể cho từng địa phương nhằm bảo đảm tối ưu cho công tác phòng, chống dịch bệnh với nguyên tắc: Ưu tiên tiêm trước cho các nhóm đối tượng trẻ em ở các vùng đang có dịch.

Hình thức tiêm chủng chiến dịch tại các các cơ sở tiêm chủng cố định tại Trạm Y tế, bệnh viện và tiêm lưu động tại các trường học. Cụ thể: Tại trường học tiêm vắc xin cho trẻ đang học tại các trường THCS, THPT, Trung tâm giáo dục thường xuyên, trường nghề, trường giáo dưỡng… trên địa bàn tỉnh; tại Trạm Y tế tiêm cho trẻ không đi học và thực hiện tiêm vét; tại bệnh viện với các trẻ thận trọng và có bệnh lý nền… Tùy thuộc vào tình hình dịch và thời điểm học sinh quay lại trường học, việc triển khai tiêm cho trẻ sẽ diễn ra tại cộng đồng hoặc trường học.

Ngành Y tế chịu trách nhiệm tập huấn cho cán bộ y tế tham gia tiêm chủng tuyến huyện xã về triển khai tiêm bổ sung vắc xin COVID-19 cho trẻ em từ 12-17 tuổi, giám sát và phản ứng sau tiêm. Cùng với đó, tổ chức điểm tiêm bảo đảm an toàn, phòng và xử trí phản vệ, giám sát sự cố bất lợi sau tiêm chủng.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, UBND các huyện, thị, thành tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch đảm bảo an toàn, tiết kiệm và hiệu quả. Căn cứ theo tiến độ cung ứng vắc xin của Bộ Y tế, hướng dẫn chi tiết các đơn vị y tế tổ chức tiêm chủng, không để lãng phí nguồn vắc xin đồng thời đảm bảo an toàn tiêm chủng theo quy định của Bộ Y tế.

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Sở Tài chính, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động,Thương binh và Xã hội, Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Phú Thọ, Đài PTTH tỉnh và các sở, ban, ngành khác căn cứ theo kế hoạch và chức năng, nhiệm vụ quản lý phối hợp chặt chẽ với ngành Y tế để triển khai thực hiện Chiến dịch tiêm chủng trên địa bàn, bảo đảm an toàn, hiệu quả.

Đồng thời, trên cơ sở kế hoạch của UBND tỉnh, UBND các huyện, thị xã xây dựng kế hoạch và phương án chi tiết tổ chức triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi trên địa bàn. UBND huyện, thị xã và xã, phường, thị trấn chịu trách nhiệm công tác tổ chức tiêm chủng, rà soát đối tượng và lập danh sách đối tượng cần tiêm vắc xin trên địa bàn./.

Đỗ Hằng tổng hợp

Theo: https://soyte.phutho.gov.vn/Chuyen-muc-tin/Chi-tiet-tin/title/8472/ctitle/18