bệnh học đường

Trung tâm Y tế huyện Thanh thủy với đội ngũ y, bác sỹ chuyên nghiệp, uy tín, giầu kinh nghiệm chuyên phục vụ khám chữa bệnh học đường cho người bệnh!

CÁC BỆNH HỌC ĐƯỜNG THƯỜNG GẶP Ở TRẺ

CÁC BỆNH HỌC ĐƯỜNG THƯỜNG GẶP Ở TRẺ

   𝐵𝑒̣̂𝑛ℎ ℎ𝑜̣𝑐 đ𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔 𝑙𝑎̀ 𝑏𝑒̣̂𝑛ℎ 𝑚𝑎̀ ℎ𝑜̣𝑐 𝑠𝑖𝑛ℎ 𝑚𝑎̆́𝑐 𝑝ℎ𝑎̉𝑖 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑞𝑢𝑎̃𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑜̛̀𝑖 𝑔𝑖𝑎𝑛 đ𝑖 ℎ𝑜̣𝑐, 𝑐𝑜́ 𝑙𝑖𝑒̂𝑛 𝑞𝑢𝑎𝑛 đ𝑒̂́𝑛 đ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑘𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑣𝑒̣̂ 𝑠𝑖𝑛ℎ, 𝑎́𝑛ℎ 𝑠𝑎́𝑛𝑔, đ𝑜̣̂ 𝑐ℎ𝑢𝑎̂̉𝑛 𝑚𝑢̛̣𝑐 𝑐𝑢̉𝑎 𝑝ℎ𝑜̀𝑛𝑔 ℎ𝑜̣𝑐, 𝑏𝑎̀𝑛 𝑔ℎ𝑒̂́ 𝑛𝑜̛𝑖 𝑐𝑎́𝑐 𝑒𝑚 ℎ𝑜̣𝑐 𝑡𝑎̣̂𝑝, 𝑐ℎ𝑢̉ 𝑦𝑒̂́𝑢 𝑙𝑎̀ 𝑐𝑎́𝑐 𝑏𝑒̣̂𝑛ℎ, 𝑡𝑎̣̂𝑡 𝑛ℎ𝑢̛: 𝑡𝑎̣̂𝑡 𝑘ℎ𝑢́𝑐 𝑥𝑎̣ (𝑐ℎ𝑢̉ 𝑦𝑒̂́𝑢 𝑙𝑎̀ …