bệnh thận

Trung tâm Y tế huyện Thanh thủy với đội ngũ y, bác sỹ chuyên nghiệp, uy tín, giầu kinh nghiệm chuyên phục vụ khám chữa bệnh tai mũi họng cho người bệnh!

CÁC BỆNH THƯỜNG GẶP Ở THẬN

CÁC BỆNH THƯỜNG GẶP Ở THẬN

   𝑇ℎ𝑎̣̂𝑛 𝑙𝑎̀ 𝑐𝑜̛ 𝑞𝑢𝑎𝑛 đ𝑎̉𝑚 𝑛ℎ𝑎̣̂𝑛 𝑛ℎ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑛ℎ𝑖𝑒̣̂𝑚 𝑣𝑢̣ 𝑔𝑖𝑢́𝑝 𝑐𝑜̛ 𝑡ℎ𝑒̂̉ 𝑑𝑢𝑦 𝑡𝑟𝑖̀ 𝑠𝑢̛̣ 𝑠𝑜̂́𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑢̛: 𝑙𝑜̣𝑐 𝑚𝑎́𝑢, 𝑑𝑢𝑦 𝑡𝑟𝑖̀ 𝑐𝑎̂𝑛 𝑏𝑎̆̀𝑛𝑔 𝑚𝑢𝑜̂́𝑖 𝑣𝑎̀ đ𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑔𝑖𝑎̉𝑖 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑚𝑎́𝑢, đ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑐ℎ𝑖̉𝑛ℎ ℎ𝑢𝑦𝑒̂́𝑡 𝑎́𝑝,... 𝐶𝑎́𝑐 𝑏𝑒̣̂𝑛ℎ 𝑜̛̉ 𝑡ℎ𝑎̣̂𝑛 𝑛ℎ𝑢̛ 𝑣𝑖𝑒̂𝑚 𝑐𝑎̂̀𝑢 𝑡ℎ𝑎̣̂𝑛, 𝑠𝑜̉𝑖 𝑡ℎ𝑎̣̂𝑛, 𝑠𝑢𝑦 𝑡ℎ𝑎̣̂𝑛, 𝑢𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑢̛ 𝑡ℎ𝑎̣̂𝑛,... 𝑠𝑒̃ 𝑙𝑎̀𝑚 …