bệnh

Trung tâm Y tế huyện Thanh thủy với đội ngũ y, bác sỹ chuyên nghiệp, uy tín, giầu kinh nghiệm chuyên phục vụ khám chữa bệnh tai mũi họng cho người bệnh!

NHỮNG BỆNH THƯỜNG GẶP TRONG MÙA MƯA VÀ CÁCH PHÒNG TRÁNH

NHỮNG BỆNH THƯỜNG GẶP TRONG MÙA MƯA VÀ CÁCH PHÒNG TRÁNH

   𝑁ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑐𝑜̛𝑛 𝑚𝑢̛𝑎 𝑘𝑒́𝑜 𝑑𝑎̀𝑖 𝑐𝑢̀𝑛𝑔 đ𝑜̣̂ 𝑎̂̉𝑚 𝑐𝑎𝑜 𝑡𝑎̣𝑜 𝑚𝑜̂𝑖 𝑡𝑟𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑢𝑎̣̂𝑛 𝑙𝑜̛̣𝑖 𝑐ℎ𝑜 𝑐𝑎́𝑐 𝑦𝑒̂́𝑢 𝑡𝑜̂́ 𝑔𝑎̂𝑦 𝑏𝑒̣̂𝑛ℎ 𝑝ℎ𝑎́𝑡 𝑡𝑟𝑖𝑒̂̉𝑛 𝑣𝑎̀ 𝑙𝑎̂𝑦 𝑙𝑎𝑛. 𝑀𝑜̣̂𝑡 𝑠𝑜̂́ 𝑏𝑒̣̂𝑛ℎ 𝑡ℎ𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔 𝑔𝑎̣̆𝑝 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑚𝑢̀𝑎 𝑚𝑢̛𝑎 𝑛ℎ𝑢̛ 𝑐𝑎̉𝑚 𝑙𝑎̣𝑛ℎ, 𝑐𝑢́𝑚, 𝑠𝑜̂́𝑡 𝑟𝑒́𝑡, 𝑡ℎ𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 ℎ𝑎̀𝑛… 𝑐𝑜́ 𝑡ℎ𝑒̂̉ 𝑔𝑎̂𝑦 𝑘ℎ𝑜́ 𝑐ℎ𝑖̣𝑢 𝑐ℎ𝑜 𝑐𝑜̛ 𝑡ℎ𝑒̂̉ 𝑐𝑢̉𝑎 𝑏𝑎̣𝑛. …