BHYT

Sử dụng Căn cước công dân gắn chip, ứng dụng VNeID thay thế thẻ BHYT khi khám, chữa bệnh

Sử dụng Căn cước công dân gắn chip, ứng dụng VNeID thay thế thẻ BHYT khi khám, chữa bệnh

Hiện nay, khi đi khám, chữa bệnh, người bệnh có thể sử dụng thẻ Căn cước công dân (CCCD) gắn chip, ứng dụng VNeID (áp dụng đối với công dân đã đăng ký thành công tài khoản định danh điện tử do Bộ Công an cung cấp) để thay cho thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) giấy. Để sử dụng ứng dụng VNeID thay cho …