BÌNH ĐẲNG GIỚI

Trung tâm Y tế huyện Thanh thủy với đội ngũ y, bác sỹ chuyên nghiệp, uy tín, giầu kinh nghiệm chuyên phục vụ khám chữa bệnh cho người bệnh!

THÔNG ĐIỆP, KHẨU HIỆU TRUYẾN THÔNG HƯỞNG ỨNG THÁNG HÀNH ĐỘNG VÌ BÌNH ĐẲNG GIỚI VÀ PHÒNG NGỪA, ỨNG PHÓ BẠO LỰC TRÊN CƠ SỞ GIỚI NĂM 2022

THÔNG ĐIỆP, KHẨU HIỆU TRUYẾN THÔNG HƯỞNG ỨNG THÁNG HÀNH ĐỘNG VÌ BÌNH ĐẲNG GIỚI VÀ PHÒNG NGỪA, ỨNG PHÓ BẠO LỰC TRÊN CƠ SỞ GIỚI NĂM 2022

Hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó bạo lực trên cơ sở giới năm 2022; Thực hiện bình đẳng giới là tiêu chí của tiến bộ, văn minh; Hưởng ứng Ngày quốc tế xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ 25/11/2022; Đảm bảo an sinh xã hội là nền tảng thúc đẩy bình đẳng giới và …