chụp cộng hưởng từ

CHỤP CỘNG HƯỞNG TỪ (MRI) PHƯƠNG PHÁP CHẨN ĐOÁN BỆNH KHÔNG XÂM LẤN

CHỤP CỘNG HƯỞNG TỪ (MRI) PHƯƠNG PHÁP CHẨN ĐOÁN BỆNH KHÔNG XÂM LẤN

MRI là phương pháp chẩn đoán không xâm lấn giúp bác sĩ có thể nhìn rõ hơn các cơ quan, mô và hệ thống xương của người bệnh. MRI tạo ra hình ảnh có độ phân giải cao về cấu tạo bên trong cơ thể, thường được chỉ định trong chẩn đoán các bệnh lý về: Thần kinh Chụp MRI có thể được chỉ định …