Chuyển đổi số

Trung tâm Y tế huyện Thanh thủy với đội ngũ y, bác sỹ chuyên nghiệp, uy tín, giầu kinh nghiệm chuyên phục vụ khám chữa bệnh cho người bệnh!

Ngày Chuyển đổi số Quốc gia 10/10: Chuyển đổi số vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân

Ngày Chuyển đổi số Quốc gia 10/10: Chuyển đổi số vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân

Ngày 22/4/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 505/QĐ-TTg lấy ngày 10 tháng 10 hằng năm là Ngày Chuyển đổi số quốc gia. Năm 2022 là năm đầu tiên các hoạt động nhân Ngày Chuyển đổi số quốc gia được tổ chức với chủ đề “Chuyển đổi số giải quyết các vấn đề của xã hội vì một cuộc sống …