đại hội

ĐẠI HỘI XVII  CÔNG ĐOÀN TỈNH PHÚ THỌ LẦN THỨ XVII, NHIỆM KỲ 2023-2028

ĐẠI HỘI XVII CÔNG ĐOÀN TỈNH PHÚ THỌ LẦN THỨ XVII, NHIỆM KỲ 2023-2028

Đại hội Công đoàn tỉnh Phú Thọ lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2023-2028 được diễn ra trong 2 ngày, ngày 20 và 21/9/2023 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh với 300 đại biểu là những cán bộ, đoàn viên, người lao động tiêu biểu, đại diện cho trên 140 nghìn đoàn viên công đoàn tham dự Đại hội. Đại hội XVII Công đoàn …