đục thủy tinh thể

Trung tâm Y tế huyện Thanh thủy với đội ngũ y, bác sỹ chuyên nghiệp, uy tín, giầu kinh nghiệm chuyên phục vụ khám chữa bệnh đục thủy tinh thể cho người bệnh!

CÙNG NGƯỜI BỆNH SAU PHẪU THUẬT THAY THỦY TINH THỂ BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHACO NGẮM BỂ CÁ KOI TẠI TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN THANH THỦY

CÙNG NGƯỜI BỆNH SAU PHẪU THUẬT THAY THỦY TINH THỂ BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHACO NGẮM BỂ CÁ KOI TẠI TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN THANH THỦY

   𝑉𝑢̛̀𝑎 𝑞𝑢𝑎 𝑛𝑔𝑎̀𝑦 27/7/2023, 𝑐𝑢̀𝑛𝑔 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑠𝑢̛̣ ℎ𝑜̂̃ 𝑡𝑟𝑜̛̣ 𝑐𝑢̉𝑎 𝑐ℎ𝑢𝑦𝑒̂𝑛 𝑔𝑖𝑎 𝑏𝑒̣̂𝑛ℎ 𝑣𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑀𝑎̆́𝑡 𝑡𝑖̉𝑛ℎ 𝑃ℎ𝑢́ 𝑇ℎ𝑜̣, 𝑇𝑟𝑢𝑛𝑔 𝑡𝑎̂𝑚 𝑌 𝑡𝑒̂́ ℎ𝑢𝑦𝑒̣̂𝑛 𝑇ℎ𝑎𝑛ℎ 𝑇ℎ𝑢̉𝑦 đ𝑎̃ 𝑡𝑖𝑒̂́𝑝 𝑡𝑢̣𝑐 𝑡ℎ𝑢̛̣𝑐 ℎ𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑝ℎ𝑎̂̃𝑢 𝑡ℎ𝑢𝑎̣̂𝑡 𝑡ℎ𝑎𝑦 𝑡ℎ𝑢̉𝑦 𝑡𝑖𝑛ℎ 𝑡ℎ𝑒̂̉ 𝑏𝑎̆̀𝑛𝑔 𝑝ℎ𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 𝑝ℎ𝑎́𝑝 𝑃ℎ𝑎𝑐𝑜 𝑐ℎ𝑜 4 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑏𝑒̣̂𝑛ℎ v𝑎̀ 𝑏𝑜́𝑐 𝑚𝑜̣̂𝑛𝑔 𝑚𝑎̆́𝑡 𝑐ℎ𝑜 2 …

TTYT HUYỆN THANH THỦY TRIỂN KHAI PHẪU THUẬT PHACO ĐIỀU TRỊ ĐỤC THỦY TINH THỂ  THƯỜNG NHẬT VÀO THỨ 5 HÀNG TUẦN

TTYT HUYỆN THANH THỦY TRIỂN KHAI PHẪU THUẬT PHACO ĐIỀU TRỊ ĐỤC THỦY TINH THỂ THƯỜNG NHẬT VÀO THỨ 5 HÀNG TUẦN

==> 𝑇𝑟𝑢𝑛𝑔 𝑡𝑎̂𝑚 𝑌 𝑡𝑒̂́ ℎ𝑢𝑦𝑒̣̂𝑛 𝑇ℎ𝑎𝑛ℎ 𝑇ℎ𝑢̉𝑦 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑠𝑢̛̣ ℎ𝑜̂̃ 𝑡𝑟𝑜̛̣ 𝑐𝑢̉𝑎 𝑐ℎ𝑢𝑦𝑒̂𝑛 𝑔𝑖𝑎 𝐵𝑒̣̂𝑛ℎ 𝑣𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑀𝑎̆́𝑡 𝑡𝑖̉𝑛ℎ 𝑃ℎ𝑢́ 𝑇ℎ𝑜̣ 𝑡𝑖𝑒̂́𝑛 ℎ𝑎̀𝑛ℎ 𝑡𝑟𝑖𝑒̂̉𝑛 𝑘ℎ𝑎𝑖 𝑘𝑖̃ 𝑡ℎ𝑢𝑎̣̂𝑡 𝑝ℎ𝑎̂̃𝑢 𝑡ℎ𝑢𝑎̣̂𝑡 𝑃ℎ𝑎𝑐𝑜 đ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑡𝑟𝑖̣ đ𝑢̣𝑐 𝑡ℎ𝑢̉𝑦 𝑡𝑖𝑛ℎ 𝑡ℎ𝑒̂̉ 𝑛𝑔𝑎𝑦 𝑡𝑎̣𝑖 𝑇𝑟𝑢𝑛𝑔 𝑡𝑎̂𝑚. 𝑻𝒉𝒐̛̀𝒊 𝒈𝒊𝒂𝒏 𝒑𝒉𝒂̂̃𝒖 𝒕𝒉𝒖𝒂̣̂𝒕: 𝑵𝒈𝒂̀𝒚 𝒕𝒉𝒖̛́ 5 𝒉𝒂̀𝒏𝒈 𝒕𝒖𝒂̂̀𝒏. …

DẤU HIỆU NHẬN BIẾT ĐỤC THỦY TINH THỂ

DẤU HIỆU NHẬN BIẾT ĐỤC THỦY TINH THỂ

   Mắt bị đục thủy tinh thể (còn gọi là cườm khô, cườm đá) là tình trạng thủy tinh thể bị tác động của các chất có hại bên trong cơ thể và môi trường bên ngoài như tia cực tím gây biến đổi tỉ lệ và cấu trúc của các phân tử protein của thủy tinh thể khiến thủy tinh thể bị mờ đục, làm cản trở ánh sáng …

CÁCH CHĂM SÓC MẮT CHO BỆNH NHÂN SAU PHẪU THUẬT PHACO

CÁCH CHĂM SÓC MẮT CHO BỆNH NHÂN SAU PHẪU THUẬT PHACO

==> Đ𝑢̣𝑐 𝑡ℎ𝑢𝑦̉ 𝑡𝑖𝑛ℎ 𝑡ℎ𝑒̂̉ 𝑙𝑎̀ 𝑏𝑒̣̂𝑛ℎ 𝑔𝑎̂𝑦 𝑟𝑎 𝑚𝑢̀ 𝑙𝑜𝑎̀ ℎ𝑎̀𝑛𝑔 đ𝑎̂̀𝑢 𝑡𝑟𝑒̂𝑛 𝑡ℎ𝑒̂́ 𝑔𝑖𝑜̛́𝑖 𝑣𝑎̀ 𝑜̛̉ 𝑉𝑖𝑒̣̂𝑡 𝑁𝑎𝑚. 𝐻𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑛𝑎𝑦, 𝑝ℎ𝑎̂̃𝑢 𝑡ℎ𝑢𝑎̣̂𝑡 𝑡ℎ𝑎𝑦 𝑡ℎ𝑢̉𝑦 𝑡𝑖𝑛ℎ 𝑡ℎ𝑒̂̉ đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑐𝑜𝑖 𝑙𝑎̀ 𝑝ℎ𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 𝑝ℎ𝑎́𝑝 𝑑𝑢𝑦 𝑛ℎ𝑎̂́𝑡 đ𝑒̂̉ 𝑐ℎ𝑢̛̃𝑎 𝑏𝑒̣̂𝑛ℎ 𝑛𝑎̀𝑦, 𝑔𝑖𝑢́𝑝 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑏𝑒̣̂𝑛ℎ 𝑐𝑜́ 𝑡ℎ𝑒̂̉ 𝑐𝑎̉𝑖 𝑡ℎ𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑡ℎ𝑖̣ 𝑙𝑢̛̣𝑐, 𝑡𝑟𝑎́𝑛ℎ 𝑛𝑔𝑢𝑦 𝑐𝑜̛ 𝑚𝑢̀ …

ƯU ĐIỂM PHẪU THUẬT PHACO TRONG ĐIỀU TRỊ ĐỤC THỦY TINH THỂ

ƯU ĐIỂM PHẪU THUẬT PHACO TRONG ĐIỀU TRỊ ĐỤC THỦY TINH THỂ

==> Đ𝑢̣𝑐 𝑡ℎ𝑢̉𝑦 𝑡𝑖𝑛ℎ 𝑡ℎ𝑒̂̉ 𝑛𝑒̂́𝑢 đ𝑒̂̉ 𝑙𝑎̂𝑢 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑢̛̃𝑎 𝑡𝑟𝑖̣ 𝑠𝑒̃ 𝑑𝑎̂̃𝑛 đ𝑒̂́𝑛 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑎̉𝑛ℎ ℎ𝑢̛𝑜̛̉𝑛𝑔 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑡𝑜̂́𝑡 𝑐ℎ𝑜 𝑠𝑢̛́𝑐 𝑘ℎ𝑜̉𝑒 𝑣𝑎̀ 𝑠𝑖𝑛ℎ ℎ𝑜𝑎̣𝑡 𝑐𝑢̉𝑎 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑏𝑒̣̂𝑛ℎ. Đ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑡𝑟𝑖̣ đ𝑢̣𝑐 𝑡ℎ𝑢̉𝑦 𝑡𝑖𝑛ℎ 𝑡ℎ𝑒̂̉ 𝑏𝑎̆̀𝑛𝑔 𝑝ℎ𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 𝑝ℎ𝑎́𝑝 𝑝ℎ𝑎̂̃𝑢 𝑡ℎ𝑢𝑎̣̂𝑡 𝑃ℎ𝑎𝑐𝑜 𝑚𝑎𝑛𝑔 𝑙𝑎̣𝑖 𝑛ℎ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑢̛𝑢 đ𝑖𝑒̂̉𝑚. Đ𝑎̂𝑦 𝑐𝑢̃𝑛𝑔 𝑙𝑎̀ 𝑝ℎ𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 …

Trung tâm Y tế huyện Thanh Thủy: Hướng về người bệnh đục thủy tinh thể

Trung tâm Y tế huyện Thanh Thủy: Hướng về người bệnh đục thủy tinh thể

  Bệnh đục thủy tinh thể hay còn gọi là đục nhân mắt, bệnh cườm đá, cườm khô. Căn bệnh này thường xuất hiện ở người cao tuổi, khiến đôi mắt mờ đục, giảm tầm nhìn và gây ra nhiều hệ lụy trong cuộc sống. Đục thủy tinh thể xảy ra do quá trình lão hóa tự nhiên thường gặp ở người trên 50 tuổi hoặc do …