gây mê

Trung tâm Y tế huyện Thanh thủy với đội ngũ y, bác sỹ chuyên nghiệp, uy tín, giầu kinh nghiệm chuyên phục vụ khám chữa bệnh cho người bệnh!

KỶ NIỆM 177 NĂM NGÀY GÂY MÊ HỒI SỨC THỂ GIỚI (16/10/1846 – 16/10/2023)

KỶ NIỆM 177 NĂM NGÀY GÂY MÊ HỒI SỨC THỂ GIỚI (16/10/1846 – 16/10/2023)

   𝑁𝑔𝑎̀𝑦 16/10/1846, 𝑁ℎ𝑎 𝑠𝑖̃ 𝑊𝑖𝑙𝑙𝑖𝑎𝑚 𝑇. 𝐺. 𝑀𝑜𝑟𝑡𝑜𝑛 𝑙𝑎̀ 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 đ𝑎̂̀𝑢 𝑡𝑖𝑒̂𝑛 𝑠𝑢̛̉ 𝑑𝑢̣𝑛𝑔 𝑒𝑡ℎ𝑒𝑟 𝑡ℎ𝑎̀𝑛ℎ 𝑐𝑜̂𝑛𝑔 đ𝑒̂̉ 𝑔𝑎̂𝑦 𝑚𝑒̂ 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑐𝑎 𝑝ℎ𝑎̂̃𝑢 𝑡ℎ𝑢𝑎̣̂𝑡 𝑙𝑎̂́𝑦 𝑘ℎ𝑜̂́𝑖 𝑢 𝑜̛̉ 𝑐𝑜̂̉ 𝑐ℎ𝑜 𝑏𝑒̣̂𝑛ℎ 𝑛ℎ𝑎̂𝑛. 𝐶𝑎 𝑝ℎ𝑎̂̃𝑢 𝑡ℎ𝑢𝑎̣̂𝑡 𝑛𝑎̀𝑦 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑡ℎ𝑢̛̣𝑐 ℎ𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑡𝑎̣𝑖 𝐵𝑒̣̂𝑛ℎ 𝑣𝑖𝑒̣̂𝑛 Đ𝑎 𝑘ℎ𝑜𝑎 𝑀𝑎𝑠𝑠𝑎𝑐ℎ𝑢𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠, 𝑡𝑖𝑒̂̀𝑛 𝑡ℎ𝑎̂𝑛 𝑐𝑢̉𝑎 …