khám định kì

Trung tâm Y tế huyện Thanh thủy với đội ngũ y, bác sỹ chuyên nghiệp, uy tín, giầu kinh nghiệm chuyên phục vụ khám chữa bệnh cho người bệnh!

TẦM QUAN TRỌNG CỦA VIỆC KHÁM SỨC KHỎE ĐỊNH KÌ CHO HỌC SINH MẦM NON VÀ CÁC CẤP

TẦM QUAN TRỌNG CỦA VIỆC KHÁM SỨC KHỎE ĐỊNH KÌ CHO HỌC SINH MẦM NON VÀ CÁC CẤP

   𝑇ℎ𝑒𝑜 𝑘ℎ𝑢𝑦𝑒̂́𝑛 𝑐𝑎́𝑜 𝑐𝑢̉𝑎 𝐵𝑜̣̂ 𝑌 𝑡𝑒̂́: 𝑀𝑜̂̃𝑖 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑐𝑎̂̀𝑛 𝑡ℎ𝑢̛̣𝑐 ℎ𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑘ℎ𝑎́𝑚 𝑠𝑢̛́𝑐 𝑘ℎ𝑜̉𝑒 đ𝑖̣𝑛ℎ 𝑘𝑦̀ 𝑡𝑢̛̀ 1 – 2 𝑙𝑎̂̀𝑛 𝑚𝑜̂̃𝑖 𝑛𝑎̆𝑚. 𝑉𝑎̀ 𝑡𝑟𝑒̉ 𝑒𝑚 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑥𝑒𝑚 𝑙𝑎̀ đ𝑜̂́𝑖 𝑡𝑢̛𝑜̛̣𝑛𝑔 𝑐𝑎̂̀𝑛 𝑡ℎ𝑖𝑒̂́𝑡 𝑘ℎ𝑎́𝑚 𝑠𝑢̛́𝑐 𝑘ℎ𝑜̉𝑒 đ𝑖̣𝑛ℎ 𝑘𝑦̀ ℎ𝑜̛𝑛 𝑐𝑎̉. 𝑉𝑖𝑒̣̂𝑐 𝑘ℎ𝑎́𝑚 𝑠𝑢̛́𝑐 𝑘ℎ𝑜̉𝑒 đ𝑖̣𝑛ℎ 𝑘𝑦̀ 𝑐ℎ𝑜 𝑡𝑟𝑒̉ đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑘ℎ𝑢𝑦𝑒̂́𝑛 𝑐𝑎́𝑜 𝑏𝑜̛̉𝑖 …