khám sức khỏe

Trung tâm Y tế huyện Thanh thủy với đội ngũ y, bác sỹ chuyên nghiệp, uy tín, giầu kinh nghiệm chuyên phục vụ khám sức khỏe cho người bệnh!

TƯ VẤN, KHÁM SỨC KHỎE TRỰC TUYẾN CHO HỌC SINH TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN THANH THỦY

TƯ VẤN, KHÁM SỨC KHỎE TRỰC TUYẾN CHO HỌC SINH TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN THANH THỦY

   𝑉𝑢̛̀𝑎 𝑞𝑢𝑎 𝑇𝑟𝑢𝑛𝑔 𝑡𝑎̂𝑚 𝑌 𝑡𝑒̂́ ℎ𝑢𝑦𝑒̣̂𝑛 𝑇ℎ𝑎𝑛ℎ 𝑇ℎ𝑢̉𝑦 𝑝ℎ𝑜̂́𝑖 ℎ𝑜̛̣𝑝 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑃ℎ𝑜̀𝑛𝑔 𝐺𝑖𝑎́𝑜 𝑑𝑢̣𝑐 ℎ𝑢𝑦𝑒̣̂𝑛 𝑇ℎ𝑎𝑛ℎ 𝑇ℎ𝑢̉𝑦 𝑡𝑜̂̉ 𝑐ℎ𝑢̛́𝑐 𝑐ℎ𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑖̀𝑛ℎ 𝑡𝑢̛ 𝑣𝑎̂́𝑛, 𝑘ℎ𝑎́𝑚 𝑠𝑢̛́𝑐 𝑘ℎ𝑜̉𝑒 𝑡𝑟𝑢̛̣𝑐 𝑡𝑢𝑦𝑒̂́𝑛 𝑐ℎ𝑜 ℎ𝑜̣𝑐 𝑠𝑖𝑛ℎ 𝑐𝑎́𝑐 𝑡𝑟𝑢̛𝑜̛̉𝑛𝑔 𝑡𝑖𝑒̂̉𝑢 ℎ𝑜̣𝑐, 𝑇𝑟𝑢𝑛𝑔 ℎ𝑜̣𝑐 𝑐𝑜̛ 𝑠𝑜̛̉ 𝑡𝑟𝑒̂𝑛 đ𝑖̣𝑎 𝑏𝑎̀𝑛 ℎ𝑢𝑦𝑒̣̂𝑛 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑑𝑖̣𝑝 ℎ𝑒̀ 2023. …

KHÁM SỨC KHỎE CHO HỌC SINH THPT THANH THỦY ĐĂNG KÝ THI VÀO CÁC TRƯỜNG QUÂN SỰ

KHÁM SỨC KHỎE CHO HỌC SINH THPT THANH THỦY ĐĂNG KÝ THI VÀO CÁC TRƯỜNG QUÂN SỰ

  Để đảm bảo cho các em học sinh THPT có đủ điểu kiện về sức khỏe tham dự kỳ thi tuyển sinh vào các trường Quân sự năm 2023. Chiều ngày 05/5/2023 Trung tâm Y tế huyện Thanh Thủy phối hợp với Ban chỉ huy Quân sự huyện Thanh Thủy tổ chức khám sức khỏe cho hơn 20 học sinh THPT có nguyện vọng thi vào …