liệt dây thần kinh

Trung tâm Y tế huyện Thanh thủy với đội ngũ y, bác sỹ chuyên nghiệp, uy tín, giầu kinh nghiệm chuyên phục vụ khám chữa bệnh cho người bệnh!

LIỆT DÂY THẦN KINH SỐ VII NGOẠI BIÊN – BỆNH LÝ THƯỜNG GẶP

LIỆT DÂY THẦN KINH SỐ VII NGOẠI BIÊN – BỆNH LÝ THƯỜNG GẶP

  𝐕𝐮̛̀𝐚 𝐪𝐮𝐚 𝐤𝐡𝐨𝐚 𝐘 𝐡𝐨̣𝐜 𝐜𝐨̂̉ 𝐭𝐫𝐮𝐲𝐞̂̀𝐧 𝐯𝐚̀ 𝐩𝐡𝐮̣𝐜 𝐡𝐨̂̀𝐢 𝐜𝐡𝐮̛́𝐜 𝐧𝐚̆𝐧𝐠 - 𝐓𝐫𝐮𝐧𝐠 𝐭𝐚̂𝐦 𝐘 𝐭𝐞̂́ 𝐡𝐮𝐲𝐞̣̂𝐧 𝐓𝐡𝐚𝐧𝐡 𝐓𝐡𝐮𝐲̉ đ𝐨̂̀𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐨̛̀𝐢 𝐭𝐢𝐞̂́𝐩 𝐧𝐡𝐚̣̂𝐧 𝟎𝟐 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐛𝐞̣̂𝐧𝐡 𝐥𝐚̀ 𝐜𝐡𝐢̣ 𝐍.𝐓.𝐊.𝐄 𝟑𝟏 𝐭𝐮𝐨̂̉𝐢 𝐯𝐚̀ 𝐜𝐡𝐚́𝐮 𝐋.𝐓.𝐊.𝐃 𝟏𝟏𝐭𝐮𝐨̂̉𝐢 𝐯𝐚̀𝐨 𝐯𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐭𝐢̀𝐧𝐡 𝐭𝐫𝐚̣𝐧𝐠 𝐦𝐢𝐞̣̂𝐧𝐠 𝐦𝐞́𝐨 𝐥𝐞̣̂𝐜𝐡 𝐦𝐨̣̂𝐭 𝐛𝐞̂𝐧, 𝐦𝐨̣̂𝐭 𝐛𝐞̂𝐧 𝐦𝐚̆́𝐭 𝐧𝐡𝐚̆́𝐦 …