livestream

LIVESTREAM: TRÒ CHUYỆN CÙNG BÁC SỸ SỐ 06

LIVESTREAM: TRÒ CHUYỆN CÙNG BÁC SỸ SỐ 06

Chuyên đề: "NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ TĂNG HUYẾT ÁP" Thời gian: 20h00, thứ 5, ngày 25/5/2023. Hình thức: Phát sóng trực tiếp trên Fanpage: https://www.facebook.com/trungtamytethanhthuy. ===> Tăng huyết áp (hay cao huyết áp) là một bệnh lý mãn tính khi áp lực của máu tác động …

LIVESTREAM: TRÒ CHUYỆN CÙNG BÁC SỸ SỐ 03 – Chuyên đề: “SỐT VÀ CÁCH CHĂM SÓC TRẺ BỊ SỐT”

LIVESTREAM: TRÒ CHUYỆN CÙNG BÁC SỸ SỐ 03 – Chuyên đề: “SỐT VÀ CÁCH CHĂM SÓC TRẺ BỊ SỐT”

   19𝒉30’ 𝒕𝒉𝒖̛́ 2, 𝒏𝒈𝒂̀𝒚 17/04/2023 𝑻𝒓𝒖𝒏𝒈 𝒕𝒂̂𝒎 𝒀 𝒕𝒆̂́ 𝒉𝒖𝒚𝒆̣̂𝒏 𝑻𝒉𝒂𝒏𝒉 𝑻𝒉𝒖̉𝒚 𝒕𝒐̂̉ 𝒄𝒉𝒖̛́𝒄 𝒄𝒉𝒖̛𝒐̛𝒏𝒈 𝒕𝒓𝒊̀𝒏𝒉 𝑳𝒊𝒗𝒆𝒔𝒕𝒓𝒆𝒂𝒎 “ 𝑻𝒓𝒐̀ 𝒄𝒉𝒖𝒚𝒆̣̂𝒏 𝒄𝒖̀𝒏𝒈 𝒃𝒂́𝒄 𝒔𝒚̃” 𝒔𝒐̂́ 03 𝒗𝒐̛́𝒊 𝒄𝒉𝒖𝒚𝒆̂𝒏 đ𝒆̂̀ “𝑺𝒐̂́𝒕 𝒗𝒂̀ 𝒄𝒂́𝒄𝒉 𝒄𝒉𝒂̆𝒎 𝒔𝒐́𝒄 𝒕𝒓𝒆̉ 𝒃𝒊̣ 𝒔𝒐̂́𝒕” 𝒕𝒓𝒖̛̣𝒄 𝒕𝒊𝒆̂́𝒑 𝒕𝒓𝒆̂𝒏 𝑭𝒂𝒏𝒑𝒂𝒈𝒆 𝒄𝒖̉𝒂 𝑻𝒓𝒖𝒏𝒈 𝒕𝒂̂𝒎. Chương trình …