phẫu thuật cột sống

Trung tâm Y tế huyện Thanh thủy với đội ngũ y, bác sỹ chuyên nghiệp, uy tín, giầu kinh nghiệm chuyên phục vụ khám chữa bệnh cho người dân!

KHEN THƯỞNG ĐỘT XUẤT KHOA NGOẠI TỔNG HỢP – LIÊN CHUYÊN KHOA ĐÃ TRIỂN KHAI THÀNH CÔNG KỸ THUẬT MỚI “PHẪU THUẬT CỐ ĐỊNH CỘT SỐNG”

KHEN THƯỞNG ĐỘT XUẤT KHOA NGOẠI TỔNG HỢP – LIÊN CHUYÊN KHOA ĐÃ TRIỂN KHAI THÀNH CÔNG KỸ THUẬT MỚI “PHẪU THUẬT CỐ ĐỊNH CỘT SỐNG”

   𝑉𝑢̛̀𝑎 𝑞𝑢𝑎, 𝑇𝑟𝑢𝑛𝑔 𝑡𝑎̂𝑚 𝑌 𝑡𝑒̂́ ℎ𝑢𝑦𝑒̣̂𝑛 𝑇ℎ𝑎𝑛ℎ 𝑇ℎ𝑢̉𝑦 𝑡𝑜̂̉ 𝑐ℎ𝑢̛́𝑐 𝑘ℎ𝑒𝑛 𝑡ℎ𝑢̛𝑜̛̉𝑛𝑔 đ𝑜̣̂𝑡 𝑥𝑢𝑎̂́𝑡 𝑐ℎ𝑜 𝑐𝑎́𝑛 𝑏𝑜̣̂ 𝑦 𝑏𝑎́𝑐 𝑠𝑦̃ 𝑡𝑎̣𝑖 𝑘ℎ𝑜𝑎 𝑁𝑔𝑜𝑎̣𝑖 𝑡𝑜̂̉𝑛𝑔 ℎ𝑜̛̣𝑝 – 𝐿𝐶𝐾 đ𝑎̃ 𝑡𝑟𝑖𝑒̂̉𝑛 𝑘ℎ𝑎𝑖 𝑡ℎ𝑎̀𝑛ℎ 𝑐𝑜̂𝑛𝑔 𝑘𝑦̃ 𝑡ℎ𝑢𝑎̣̂𝑡 “ 𝑃ℎ𝑎̂̃𝑢 𝑡ℎ𝑢𝑎̣̂𝑡 𝑐𝑜̂́ đ𝑖̣𝑛ℎ 𝑐𝑜̣̂𝑡 𝑠𝑜̂́𝑛𝑔”. Trước đó dưới sự hỗ trợ của các chuyên gia Bệnh viện …

CA PHẪU THUẬT CỘT SỐNG ĐẦU TIÊN TẠI TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN THANH THỦY

CA PHẪU THUẬT CỘT SỐNG ĐẦU TIÊN TẠI TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN THANH THỦY

   𝑉𝑢̛̀𝑎 𝑞𝑢𝑎, 𝑛𝑔𝑎̀𝑦 19/6/2023 𝑇𝑟𝑢𝑛𝑔 𝑡𝑎̂𝑚 𝑌 𝑡𝑒̂́ ℎ𝑢𝑦𝑒̣̂𝑛 𝑇ℎ𝑎𝑛ℎ 𝑇ℎ𝑢̉𝑦 đ𝑎̃ 𝑡𝑟𝑖𝑒̂̉𝑛 𝑘ℎ𝑎𝑖 𝑡ℎ𝑢̛̣𝑐 ℎ𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑐𝑎 𝑝ℎ𝑎̂̃𝑢 𝑡ℎ𝑢𝑎̣̂𝑡 𝑐𝑜̣̂𝑡 𝑠𝑜̂́𝑛𝑔 đ𝑎̂̀𝑢 𝑡𝑖𝑒̂𝑛 𝑡𝑎̣𝑖 𝑇𝑟𝑢𝑛𝑔 𝑡𝑎̂𝑚. Ca phẫu thuật được thực hiện trên người bệnh T. T. D, 60 tuổi có địa chỉ tại khu 2, xã Thạch Đồng, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú …